09.07.2020

Sähköverkkojen uusi jättiläinen katselee liikenteeseen ja satamiin

Energiateknologian uusi maailmanluokan peluri, Hitachi ABB Power Grids tähtää yhä vahvempien, älykkäämpien ja vihreämpien sähköverkkojen rakentamiseen. Koko energiabisnes elää murroskautta automaation, digitalisaation ja uusiutuvan sähkön käytön edetessä monilla alueilla, kuten liikenteessä.

- Laivojen ja satamalaitteiden, kuten nostureiden sähköverkoissa pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä suurjännite- ja keskisuuren jännitteen verkkoja. Arvelen, että älykkäät valaisujärjestelmät ja energiavarastot kiinnostavat nekin älysatamien suunnittelijoita, Hitachi ABB Power Grids Oy:n toimitusjohtaja Matti Vaattovaara sanoo.

Hitachi ABB Power Grids Oy:n toimitusjohtaja Matti Vaattovaaran mukaan iso muutos on nyt takana päin, kun vuoden 2018 lopussa päätetty kauppa on viety loppuun. Ylimenokauden aikana luotiin uuden yhtiön organisaatio eli Power Grids -liiketoiminta eriytettiin ABB:n muista osista.

Meriliikenteen näkövinkkelistä tämä merkitsee sitä, että ABB Marine & Ports jatkaa entiseen tapaan ABB Azipod-ruoripotkurilaitteineen ja muine älykkään merenkulun tuotteineen ja palveluineen. Sitä vastoin satamien maasähköstä ja muista sähköisistä ratkaisuista uusi Hitachi ABB Power Grids on kovinkin kiinnostunut.

– Palvelemme Suomessa vanhoja tuttuja asiakkaitamme, joita ovat teollisuusyritykset ja sähköyhtiöt sekä ylipäätänsä kaikki suuret sähkönkäyttäjät yksityisellä ja julkisella puolella. Suomessa meillä on merkittävää projektiliiketoimintaa ja myös omaa tuotantoa ja tuotekehitystä, esimerkiksi sähköverkkojen ohjaus- ja automaatiojärjestelmissä.

– Koska sähkön käyttö lisääntyy koko ajan, meillä on paljon uusia ja kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset, Vaattovaara kiteyttää toiminnan suunnan.
Hän huomauttaa siitä, että uusiutuvan sähkön käyttö varsinkin liikenteessä tulee lisääntymään dramaattisella tavalla. Kun nykyään 22 prosenttia EU:n primäärienergiasta on sähköä, on unionin kunnianhimoisena tavoitteena kasvattaa sähkön osuus kokonaisenergiasta 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

– Esimerkiksi henkilöautoissa tämä merkitsee melkein koko autokannan sähköistämistä ja raskaassa liikenteestäkin lähes puolta ajoneuvoista, kuten rekoista ja busseista, Vaattovaara arvioi ja lisää, että asumisen ja lämmityksen sekä teollisuudessa energiankulutuksen oletetaan sähköistyvän merkittävästi.

Digiteknologia hallitsee hajautettuja verkkoja

Matti Vaattovaaran mielestä uudet japanilaiset omistajat tuovat paljon odotuksia ja mielenkiintoisia teknologioita Suomen tyttären toimintaan. Hitachi on sähköjunissa ja älykkäissä kaupungeissa maailmanluokan peluri, samoin yhtiö tunnetaan digiratkaisuistaan, kuten digitaalisista alustoista. Näitä voidaan hyödyntää suurten tietomäärien käsittelyssä, myös tekoälyn avulla.

– Sähköverkoissa palvelualustat ovat olleet iät ja ajat itsestäänselvyyksiä. Nyt kun verkot hajautuvat muun muassa siksi, että uusiutuvaa sähköä tuotetaan tuhansista pienemmistä voimalayksiköistä, tulevat digitaaliset alustat ja automaatio uutuuksina mukaan näihin kuvioihin.

– Uusiutuvan sähköntuotannon keskipitkän aikavälin ongelma on tuotannon vaikea ennustettavuus, ja tähän tarvitaan parempia ohjausjärjestelmiä, Vaattovaara kuvailee Hitachin tarjoamien digiratkaisuiden ja automaation tarpeita.

– Lyhyellä aikavälillä ennustettavuus merkitsee sitä, että verkot ovat joka sekunti tasapainossa. Ennalta arvaamattomia piikkejä ei saa tulla, koska uusiutuvissa sähköverkoissa on niin vähän järjestelmää vakauttavaa pyörivää massaa, joten järjestelmää pitää kyetä ohjaamaan automaattisesti ja tehokkaasti, Vaattovaara selostaa.
Pidemmällä sihdillä uusiutuvassa sähköntuotannossa pitää ratkoa muun muassa power-to-x -tapaisia ongelmia. Sähköntuotannon perinteinen pulma on ollut se, että energiaa ei ole voitu varastoida.

Power-to-x -ratkaisuissa sähkö voidaan muuttaa vaikkapa vedyksi, jota sitten myydään tai käytetään erilaisiin tarkoituksiin, siis vaikkapa liikenteen polttoaineeksi. Näin varmistetaan, että ylimääräinen sähköntuotantokapasiteetti käytetään joka hetki tehokkaasti hyödyksi.

Älysatamat yhä enemmän sähkön varassa

Kuten jo todettiin, sähköistyvä liikenne tarjoaa Hitachi ABB Power Gridsille oivan temmellyskentän. Meriliikenteen puolella tähtäimessä ovat erityisesti älykkäät satamat ja niiden liikenneratkaisut, fiksua valaistusta unohtamatta.
Satamien omistajat ja operaattorit sekä niissä asioivat varustamot ja kuljetusliikkeet etsivät tapoja parantaa satamien energiatehokkuutta ja tuottavuutta sekä keinoja minimoida ympäristövaikutukset. Samalla rahti- ja matkustajavirrat kasvavat ja ympäristölainsäädäntö tiukentuu.

– Laivojen ja satamalaitteiden, kuten nostureiden sähköverkoissa pystymme tarjoamaan kilpailukykyisiä suurjännite- ja keskisuuren jännitteen verkkoja. Arvelen, että älykkäät valaisujärjestelmät ja energiavarastot kiinnostavat nekin älysatamien suunnittelijoita, Matti Vaattovaara sanoo ja tietää hyvin esimerkiksi Cargotecin ja siihen kuuluvan Kalmarin suunnitelmat sähköistää konekantaansa nopeasti ja perusteellisesti.

Hitachi ABB Power Grids seuraa kiinnostuneena Väyläviraston vetämää alustavaa selvitystyötä Suomeen mahdollisesti rakennettavista sähköteistä. Siinähän sähköä välitettäisiin suoraan tien kautta kulkuneuvoihin vähän samaan tapaan kuin sähköjunissakin tehdään.
– Henkilöautojen sähköistyminen on väistämätöntä jo siitä syystä, että autotollisuus on investoinut paljon rahaa sähköautojen kehitystyöhön. Myös paikallisbusseissa on edetty fiksusti sikäli, että esimerkiksi Helsingin kaupunki kilpailuttaa reittejä niin, että tietty osa reiteistä on ajettava sähköbusseilla. Kun liikennöitsijät huomaavat sähköbussien edut, he siirtyvät niihin vapaaehtoisesti, ja miksevät myös kaupunkiliikenteen jakeluyhtiötkin, Vaattovaara arvelee.

Hänen mielestään Suomeen sopivan sähkötien malli voisi ensi vaiheessa olla jonkinlainen välimuoto kokonaan sähköisen tien ja ladattavien tai akuilla liikkuvien ajoneuvojen välillä. Tässä mallissa vaikka säännöllisesti tietyllä reitillä kulkeva bussi voisi pysähtyä eräillä pysäkeillä vähän pidempään akkujen lataamista varten.

Meriliikenteen puolella Hitachin tähtäimessä ovat erityisesti älykkäät satamat ja niiden liikenneratkaisut, fiksua valaistusta unohtamatta.

Kotimaan teollisuus ja verkot ovat tukeva ponnistuslauta

Vaasaa voi monestakin syystä pitää eräänlaisena Suomen sähköpääkaupunkina, ja myös Hitachi ABB Power Gridin noin 600 työntekijän henkilöstömäärästä valtaosa toimii Vaasassa. Yhtiöllä on toimintaa myös kymmenellä muulla paikkakunnalla Suomessa. Hiljattain yhtiö laajensi Vaasan muuntajatehtaan kokoonpanolinjaansa ja palkkasi kymmeniä työntekijöitä sitä varten.
Toimitusjohtajan mielestä uuden yhtiön tilanne on kahdesta syystä erittäin hyvä. Tuotepuolella suurin osa tuotannosta, kuten erikoismuuntajista menee vientiin. Kotimaan infrastruktuurissa sekä metalli- ja metsäteollisuudessa on isoine projekteineen taasen tukeva pohja, jolta ponnistaa esimerkiksi uusia tuotteita kehitettäessä.

– Hyvä esimerkki tulevaisuuden sähköistyvästä teollisuudesta on teräsyhtiö SSAB:n Hybrit -hanke, jossa aiotaan tuottaa terästä sähkön tai uusiutuvalla sähköllä tuotetun vedyn avulla ilman hiiltä. Myös Kemiin suunniteltu miljardiluokan biotuotetehdas on merkittävä sähköprojekti meillekin. Liikenteen tapaan myös teollisuus kiinnittää enemmän huomiota päästöttömyyteen, mikä merkitsee lisää sähköistymistä, digitalisaatioita ja automaatiota, Vaattovaara sanoo.
Suomalaisyhtiön omat tuotteet kelpaavat hyvin muualla maailmallakin. Kun tähän soppaan heitetään lisämausteeksi Hitachin tuomat innovaatiot ja modernit teknologiat, rahoitusta ja uusien markkinoiden avautumista unohtamatta, näyttää resepti oikein maukkaalta.

Hitachin muuntajatehdas.

Teksti Markku Pervilä

KAINALOJUTTU

Hitachi ABB Power Grids pähkinäkuoressa

Jättiyhtiöiden liitossa on loppujen lopuksi kyse siitä, että ABB myi Hitachille enemmistön sähköverkkotoiminnoistaan eli Power Grids -liiketoiminnasta. Kauppahinta on 6,85 miljardia dollaria eli noin 6,1 miljardia euroa.

Japanilaisilla on nyt 80,1 prosentin osuus uudesta Hitachi ABB Power Grids -yrityksestä ja ABB omistaa siitä 19,9 prosentin osuuden. Yhtiön on tarkoitus siirtyä kokonaan Hitachille viimeistään vuoden 2023 jälkeen.
Hitachi ABB Power Grids -yhtiöllä arvellaan olevan kiinnostavia laajentumisen mahdollisuuksia eri bisnesalueilla, joita ovat liikenne, älykkäät kaupungit, teollisuus, energian varastointi ja datakeskukset. Tämän lisäksi yhtiö voi tarjota rahoitusmahdollisuuksia suurten hankkeiden toteuttamiseksi. Yhteistyö avaa mahdollisuuden päästä Japanin markkinalle eli maailman kolmanneksi suurimmalle talousalueelle.
Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden historia. Yhtiö työllistää noin 36,000 henkilöä yli 90 maassa ja pääkonttori sijaitsee Zurichissä. Yhtiön asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, teollisuusyritykset ja infrastruktuurialojen asiakkaat läpi koko arvoketjun.

Jaa artikkeli