28.04.2023

Saimaan kanava avautuu

Saimaan kanavavaltuutetut ovat päättäneet, että Saimaan kanavan purjehduskausi käynnistyy 2.5.2023 ja päättyy 31.12.2023. 

Matkustajavene Saimaan kanavalla kesällä 2021 Kuva: LVM

LVM tiedottaa, että kanavavaltuutetut sopivat vuosittain pöytäkirjalla purjehduskauden pituudesta sekä liikennekauden avaamispäivästä. Asiasta päätetään Saimaan kanavan vuokrasopimuksen mukaisesti. Vuokrasopimus on kansainvälinen sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt.

Suomen kanavavaltuutettu on kansliapäällikkö Minna Kivimäki. EU:n Venäjän vastaiset pakotteet eivät estä pakotesääntelyn mukaisesti tapahtuvaa liikennöintiä Saimaan kanavalla.

Purjehduskauden aikana Saimaan kanava on avoinna alusliikenteelle ympärivuorokautisesti. Purjehduskauden alkamis- ja päättymisaikaa voidaan muuttaa jääolosuhteiden kehittymisen mukaisesti.

Saimaan kanava on 43 kilometriä pitkä. Saimaan kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella.

 

Jaa artikkeli
portofnaantali