Ai­ka­tie­dot yh­dis­tä­vä Port Activity -satamasovelluksen käyttö ke­hit­tyy koh­ti kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä

Tällä hetkellä Port Activityn käytöstä on sovittu yli kymmenen suomalaisen sataman kanssa. Nyt käytössä oleva versio sovelluksesta on suunniteltu lanseerattavaksi Ruotsiin syksyn 2021 aikana.

Kuvituskuva: Finntrafic

Jos laiva saapuu esimerkiksi viisi tuntia myöhässä eri paikkaan kuin on sovittu, syntyy haasteita eri toimijoiden välillä. Aiemmin aikataulutietoja ei ole ollut saatavilla reaaliajassa samasta paikasta, vaan tietoa on toimitettu puhelimitse, viestein ja usean eri järjestelmän kautta eri toimijoille. Ratkaisuksi kehitettiin Port Activity -satamasovellus, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua satamissa toimivien eri sidosryhmien välillä, mahdollistaen mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit.

– Satamasovelluksen pilottiversio kehitettiin yhteistyössä Rauman ja Gävlen satamien kanssa. Huomasimme kuitenkin nopeasti, että tällaiselle palvelulle on kova kysyntä, sillä sovellus lähti leviämään markkinalähtöisesti myös muihin satamiin, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen kertoo Finntraficin tiedotteessa.

Satamasovellus syntyi osana EU-rahoitteista STM EfficientFlow -hanketta, jonka tavoitteena oli luoda uusia työkaluja, joilla meriliikennettä voidaan sujuvoittaa, turvallisuutta parantaa sekä päästöjä vähentää modernia dataa ja tiedonjako hyödyntämällä. Hankkeen päätösseminaaria vietettiin kesäkuun alussa, ja Port Activity kehitystä jatketaan nyt eri toimijoiden kanssa.

Sovelluksen ympärillä kansainvälisen yhteistyön ainekset

Tällä hetkellä Port Activityn käytöstä on sovittu yli 10 suomalaisen sataman kanssa, ja se on käytössä myös Ruotsissa. Itämeri on yksi maailman vilkkaimmista laivakuljetusten alueista, jossa liikkuu 2500 laivaa ympäri vuorokauden. Sen satamien kautta kulkee vuosittain 17 prosenttia koko maailman merikuljetuksista. Tulevaisuudessa satamasovelluksen käyttöön halutaan valjastaa mukaan muut Itämeren ympäröivät maat sekä siirtyä sen jälkeen globaaleille vesille.

– Sovelluksen avulla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä niin päästöjen kuin eurojenkin osalta jakamalla aikatietoja ja tehostamalla sitä kautta satamien toimintaa. Tässä on ehdottomasti kansainvälisen yhteistyön ainekset, Soininen toteaa.

Port Activity on rakennettu open source -pohjaisesti ja satamat voivat räätälöidä sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi itse valitsemansa kehityskumppanin kanssa.

– Tämä edistää hyvin kansainvälistymistä, sillä vaikka toiminnot ovat satamissa monin paikoin globaaleja, löytyy myös kansallisia tarpeita, jotka sovelluksessa voidaan huomioida. Satamat ovatkin lähteneet kehittämään palvelua erittäin aktiivisesti. Suomessa jo käytössä oleva SaaS (Software as a Service)-pohjainen versio sovelluksesta on suunniteltu lanseerattavaksi Ruotsiin syksyn 2021 aikana.

Aikatiedon reaaliaikainen jakaminen tehostaa logistiikkaketjun toimintaa

Sovellus kokoaa sataman eri sidosryhmien aikataulutiedot reaaliaikaisesti samaan paikkaan eri järjestelmistä sekä informoi käyttäjiään mahdollisista aikataulumuutoksista. Näin kaikki tietävät tarkasti missä mennään, ja voivat suunnitella omat aikataulunsa tehokkaasti sen mukaan.

– Jos kuljetusyritys saa sovelluksesta tiedon, ettei laiva ehdi enää saman päivän puolella satamaan, ei kuljettajan tarvitse jäädä satama-alueelle odottelemaan ja nukkumaan, vaan hän voi saapua paikalle vasta sitten, kun laiva on todellisuudessa tulossa, avaa Soininen.

Sovellus toimii molempiin suuntiin eli laivan lisäksi myös muut käyttäjät voivat ilmoittaa aikataulutietonsa reaaliajassa toisten nähtäville. Jos esimerkiksi jätehuollon ajoneuvo on hajonnut matkalla satamaan ja uusi tulee hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin, osataan tähän varautua.

Satamasovelluksesta luotiin mobiili- ja tietokoneversio, jolloin käyttö onnistuu helposti niin kentällä kuin toimistoympäristössäkin. Pilottihankkeen aikana huomatut tulokset osoittavat, että aika sähköiseen siirtymään oli oikea.

– Monen satamatoimijan tärkein työväline kentällä on puhelin. Siksi oli tärkeää, että sovellus olisi mahdollisimman helppokäyttöinen mobiilissa. Nyt aikataulutietojen tarkistaminen, muuttaminen ja muille informoiminen onnistuu muutamalla klikkauksella, kertoo Soininen.

VA

 

 

Jaa artikkeli
Freja