Aikatietoa etsimässä

Aikatieto-ryhmän työ on edennyt mainiosti kohti käytännön pilottia. VTS Finland tarjoaa mahdollisesti jo tämän vuoden aikana koekäyttöön tiedonjakoalustan, jolla ryhmässä mukana olevat organisaatiot voivat testata aluksen saapumis- ja lähtöaikojen muodostumista sekä jakamista eri toimijoiden kesken.

– Rajapinta rakennetaan teknisesti Traffic Management Finlandin Digitraffic-palvelun päälle. Tiedot saadaan alkuvaiheessa VTS-järjestelmästä. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta käyttö on rajattu projektin ajan vain aikatiedon työryhmän jäsenille, kertoo Juho Pitkänen VTS Finlandista.

Aikatieto-ryhmän vetäjä kehityspäällikkö Katariina Kalatie Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että ryhmä voi jatkossa myös määritellä tavoitteet tiedon tai rajapinnan avoimuuden asteelle.

– VTS Finland rakentaa pilottia varten yleisen ja yhteiskäyttöisen rajapinnan. Kunkin järjestelmän omistaja sitten toteuttaa oman integraationsa tuohon rajapintaan, jossa tiedot ovat tarjolla, toteaa Katarina Kalatie.

– Saapumisaikatiedon rajapinta voisi toimia esimerkiksi niin, että palvelusta voi kysellä saapumisaikatietoja satamakoodin (LOCODE) perusteella. Kyselijä saa paluuviestissä tiettyyn satamaan saapumassa olevien alusten tunnistetiedot ja siitä saatavilla olevat saapumisaikatiedot, Juho Pitkänen avaa toteutusta.

Pilotointiin ovat tässä vaiheessa osallistumassa ainakin Hangon Satama ja Finnpilot Pilotage Oy. Kiinnostusta on osoittanut myös Arctia.

Aikatieto-pilotissa jaettavat tiedot

VTS Finlandin tarjoaman rajapinnan kautta tarjotaan erilaisia saapumisaika-arvioita (ETA) ja todellinen saapumisaika (ATA). ETA-tiedot julkaistaan aluksi kohteena olevan satamanosan tarkkuudella. Pilotointivaiheen aikana saapumisaika-arviota pyritään tarvittaessa tarkentamaan entisestään

Pilottivaiheessa ei vielä toteuteta yhteistä ETA-ennustetta, vaan kokeilun tavoitteena on testata saapumisaikatietojen jakelu VTS-järjestelmästä sekä tutkia tällä hetkellä saatavissa olevien saapumisaikatietojen hyödyllisyys ja käytettävyys eri toimijoiden kannalta.

Mikä on Aikatieto-ryhmä?

Aikatieto-ryhmä on syntynyt suomalaisten merenkulun toimijoiden tarpeesta saada jaettua ajantasaista aikataulutietoa meriliikenteestä. Tällä hetkellä aikataulutietoa jaetaan eri alustoilla eri toimijoiden tarpeiden mukaan. Yhtä kanavaa, josta luotettava tieto olisi saatavissa, ei ole olemassa. Organisaatiot ja yhteisöt ovat Aikatieto-ryhmässä mukana vapaaehtoisesti ja kehitystyötä on tehty oman työn ohella ilman erillistä rahoitusta. Traficom on toiminut vetäjänä ja nyt VTS tarjoaa käyttöön omat palvelunsa.

Ryhmä asetti keväällä 2019 tavoitteikseen seuraavat asiat:

  • etsiä keinot riittävän tarkan ja laadukkaan aikatiedon oikea-aikaiseen jakamiseen
  • parantaa tätä kautta aikatiedon laatua ja ennustettavuutta
  • määritellä Suomen olosuhteissa toimiva(t) ratkaisu(t), jossa EMSW, kansainvälinen yhteen toimivuus ja standardit on huomioitu 
  • tehdä ehdotus, joka sisältää toteutusperiaatteen, vastuumallin, hallintamallin ja rahoitusmallin 
  • testata ehdotusta sopivin osin käytännössä joko kokeiluina tai pilottina 
  • luoda työskentelyn aikana asiaan liittyvä tiedonvaihdon foorumi

VTS Finlandin toteuttaman pilotin lisäksi ryhmä on kartoittanut aikamääritelmiin liittyviä standardeja ja tutustunut mm. Rotterdamin sataman Port Call Optimization Task Forcen työhön. Meneillään on myös aiheeseen liittyvä opinnäytetyö, jossa tutkitaan tiedonjaon hallintamallia ja siihen liittyviä kannustimia.

Aikatieto-ryhmässä mukana olevat organisaatiot 

Alfons Håkans Oy Ab, Baltic Line Finland Oy, C&C Port Agency, Finnpilot Pilotage Oy, Hangon Satama–Hangö Hamn Oy Ab, Helsingin Satama Oy, Oy M Rauanheimo Ab, Neste Oyj, Suomen Laivameklariliitto, Steveco Oy, Tulli, Traficom, VTS Finland, Väylä

Tukiryhmässä mukana olevat organisaatiot

Arctia Oy, Awake.AI, BSAG Baltic Sea Action Group, Ilmatieteenlaitos, Kokkolan Satama, Liikenne- ja viestintäministeriö, MacGregor, Satamatieto Oy, Satamaoperaattorit, Suomen Varustamot, Suomen Satamaliitto ry, Wellamo Data Oy, Yara Suomi Oy, Wärtsilä

VTS Finland

Vessel Traffic Services Finland Oy (VTS Finland) tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. VTS valvoo meriliikennettä vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Sen tehtävänä on varmistaa turvallinen ja sujuva meriliikenne sekä suojella meriympäristöä.

Alusliikennepalvelusta vastaavat VTS Finlandin kolme VTS-keskusta, joiden alueet ovat Suomenlahti, Länsi-rannikko ja Saimaa. VTS Finlandissa työskentelee noin 100 merenkulun ammattilaista. Vessel Traffic Services Finland Oy on osa Traffic Management Finland -konsernia.

Lisätietoa

kehityspäällikkö Katariina Kalatie, Traficom, katariina.kalatie@traficom.fi

Teksti: Sari Turkkila, Suomen Laivameklarit ry

Jaa artikkeli
portofnaantali