ESPO kamppailee puhtaan ilman puolesta

Euroopan merisatamien järjestö tarkkailee ympäristön tilaa yli 60 erilaisella mittausmenetelmällä ja tunnusluvulla. Tänä vuonna ilman laadun parantaminen on nostettu ympäristön ykköstavoitteeksi järjestöön kuuluvissa satamissa.

ESPO:n (European Sea Ports Organisation) julkistamassa ympäristöraportissa esitellään tukku erilaisia tapoja kohentaa ympäristön tilaa satamissa. Vihreitä vaihtoehtoja ovat muiden muassa maasähköhankkeet, LNG:n käyttö energianlähteenä sekä satamamaksujen porrastaminen ympäristötekijöiden huomioon ottamisen kautta.

Kymmenen tärkeimmän tavoitteen joukossa ykköseksi sijoittui ilman laadun parantaminen. Toiselle sijalle nousi energiatehokkuuden kohentaminen, sillä järjestö näkee tämän tärkeäksi tavaksi saada julkinen mielipide tukemaan satamatoimintoja merikaupungeissa ja niiden liepeillä myös tulevaisuudessa.

Kolmannella sijalla on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, joka otettiin ensi kertaa ESPO:n top 10 -listoille vasta toissa vuonna. Lähes kahdeksan merisatamaa kymmenestä sanoo ottavansa kasvihuoneilmiön huomioon uusia infrahankkeita suunniteltaessa. Euroopan satamista 47 prosenttia kertoo, että ilmastotekijät ovat vaikuttaneet niiden operatiivisten toimintojen kehittelyyn.

Huomionarvoista on myös suhteiden kehittäminen satamien ja niitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Toimintojen läpinäkyvyyttä pidetään tärkeänä keinona kohentaa ihmisten luottamusta, ja suurin osa satamista haluaa kertoa yleisölle avoimesti ympäristöstrategioistaan ja niihin liittyvistä hankkeista esimerkiksi nettisivustojen kautta.

Maasähkö ja LNG-bunkraukset yleistyvät

Yli puolet Euroopan satamista syöttää laivoille maasähköä laituripaikoilla ja 48 prosenttia on investoinut valtameriliikenteen alusten tarvitsemaan korkeajännitteeseen. Joka kolmannessa satamassa on LNG:n bunkrausvaihtoehto. Suurin osa kaasusta toimitetaan satamiin ja edelleen laivoille säiliörekoilla, mutta proomuista bunkraaminen yleistyy koko ajan, The Maritime-Executive kirjoittaa.

Kiinnostavaa on sekin, että yli puolet eli 56 prosenttia satamista tarjoaa alennuksia satamamaksuista niille varustamoille, joiden päästöt jäävät raja-arvojen alapuolelle ja joiden jätteet käsitellään sovituilla tavoilla ympäristön suojelemiseksi.

Ympäristösertifikaatteja satamissa käytetään runsaasti. Euroopan merisatamista 71 prosenttia käyttää joitakin monista erilaisista ympäristön laatumerkinnöistä. ISO-, EMAS- ja EcoPortsin PERS -sertifikaattien käyttö on lisääntynyt 17 prosenttia vuodesta 2013 lähtien. Esimerkiksi EcoPortsin PERS -sertifikaatin myöntää luokituslaitos Lloyd´s Register niin, että hyväksyntä on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ennen uutta arviointia.

Jaa artikkeli