Finnpulp valitsi HaminaKotkan vientisatamakseen

HaminaKotka Satama Oy on solminut mittavan aiesopimuksen Kuopioon rakenteilla olevan biotuotetehdas Finnpulpin kanssa sen sellutuotteiden reitityksestä. 

HaminaKotka satama sai EU:lta tukea 11,1 milj.euroa.

HaminaKotka Satama Oy varaa ja valmistaa yhteyksineen Finnpulpille maa-alueen suuren selluvaraston rakentamista ja logistisia toimintoja varten. Vastaavasti Finnpulp keskittää pitkäaikaisella sopimuksella massiivisen vuosittaisen 1,2 miljoonan sellutonnin liikenteensä HaminaKotka satamaan. Varastosta tullaan operoimaan kaikki Finnpulpin globaaleille vientimarkkinoille ohjautuvat kuljetukset. Lastinkäsittely tapahtuu sekä konventionaalisin menetelmin että konttikuljetuksin. 

Jo kuluvan vuoden maaliskuussa HaminaKotka Satama Oy, Steveco ja UPM sopivat huomattavan sellukeskuksen rakentamisesta samalle Mussalon uudelle D-alueelle, jonne luontevana jatkona Finnpulpin toiminnot tulevat sijoittumaan. HaminaKotka Satama Oy investoi parhaillaan alueelle reilut 30 miljoonaa euroa kentän, laiturin ja aallonmurtajan rakentamiseen. 

Aiesopimuksen myötä HaminaKotka satama pääsee omassa logistisessa roolissaan olemaan mukana Suomen mittavimmassa metsäteollisuuden investoinnissa, mikä vahvistaa HaminaKotka sataman asemaa maan suurimpana yleis-, vienti- ja konttisatamana. 

”Finnpulpin satamavalinta on HaminaKotkalle valtava mahdollisuus ja nostaa metsäteollisuusvientimme uuteen ulottuvuuteen ja HaminaKotkan Itämeren johtavaksi sellusatamaksi. D-alueen rakentamispäätös on osoittautunut kannattavaksi jo ennen kuin se on valmistunut”, toteaa HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski. 

Jaa artikkeli