Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digihankkeita esillä YK:n ilmastokokouksessa Egyptissä

YK:n COP27-ilmastokokouksessa Egyptissä etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen ratkaisut ovat esillä merenkulun ilmastopäästöjen vähentämiskeinoja kokouksessa esittelevässä Green Shipping -ilmastohaasteessa. .

Mukana ilmastokokouksen Green Shipping julkistuksessa oli yli 40 maata, satamaa ja yritystä, jotka toivat Green Shipping Challengeen omat vihreämpää meriliikennettä tukevat innovaationsa ja kehityshankkeensa. Suomesta Green Shipping Challengeen osallistui neljä eri kokonaisuutta, joista kaksi oli Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kestävän kehityksen ja digitalisaation kärkihankkeita.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen digitalisaatiohankkeilla on jo kyetty leikkaamaan merikuljetusten päästöjä Suomessa

– Olemme Fintrafficin meriliikenteenohjauksessa lähteneet omalta osaltamme vaikuttamaan meri- ja satamalogistiikan hiilijalanjälkeen vahvasti digitalisaatiota ja dataa hyödyntämällä. Yksi isoimmista kehityskohteista on ollut mahdollisimman tarkka kauppa-alusten aikataulutieto, joka yhdistää satamassa muun muassa meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi ja mahdollistaa yhteisen tilannekuvan muodostamisen. Merkitys on iso myös ympäristön näkökulmasta – Itämeren alueella puhutaan jopa neljänneksen pienemmistä alusten hiilidioksidipäästöistä ja lähemmäs samansuuruisista säästöistä polttoainekustannuksissa. Hyöty tulee esimerkiksi siitä, että laiva voi alentaa nopeuttaan, jos maalogistiikassa joku osa ei ole valmiina,  Fintrafficin meriliikenteenohjauksesta hankepäällikkö Olli Soininen summaa.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen Green Shipping Challengessa esitellyt hankkeet olivat Port Call Time Stamp and Estimation Service & Port Activity -sovellus, jotka on toteutettu yhteistyössä kotimaisten Awake.ain ja Unikien kanssa, sekä pidemmälle katsova Virtual Port Arrival -konsepti, jota edistetään Siili Solutionsin kanssa NEMO-hankkeen yhteydessä.

Port Call Time Stamp and Estimation Service

Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu tarjoaa eri satamatoimijoille entistä tarkempaa alusten saapumis- ja lähtöaikatietoa Suomen satamista ja palvelu perustuu koneoppimisen kautta tapahtuvaan datan analysointiin. Port Activity on satamasovellus, jonka lähtökohtana on parantaa tiedonkulkua satamassa toimivien sidosryhmien välillä sekä luoda samalla käyttöön yhteinen tilannekuva, joka mahdollistaa mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit. Port Activity toimii loppukäyttäjäsovelluksena aikatietopalvelulle.

Virtual Arrival

Virtual Arrivalin perusideana on hidastaa aluksen nopeutta vastaamaan tarkistettua saapumisaikaa, jos tiedetään, että laituripaikka ei ole vapaana aluksen saapuessa satamaan. Myöhästetystä saapumisajasta huolimatta alus säilyttää edelleen paikkansa alkuperäisen saapumisajan mukaisessa palvelujonossa. Pienentyneiden polttoainekustannusten ja ympäristöjalanjäljen lisäksi Virtual Arrival tarjoaa satamalle parempia työkaluja alusten luotettavampaan aikataulutukseen. Virtual Arrival -pioneereja ovat Suomessa olleet Neste ja ESL Shipping, jotka käyttävät Virtual Arrival -konseptia osassa satamakäynneistään. Fintrafficin meriliikenteenohjaus yhdessä Siili Solutionsin kanssa pyrkii Meriliikenteen Ilmoituspalvelu -hankkeen NEMO:n yhteydessä edistämään Virtual Arrival -konseptin kansallista laajentamista sekä tuottamaan yhteisiä digitaalisia palveluja tukemaan satamakäynnin suunnittelua.

Jaa artikkeli
freja