Helsingin Satamalle kestävän matkailun merkki

Ensimmäiset parikymmentä yritystä ovat kesäkuun alussa saaneet kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland -merkin, Helsingin Satama niiden joukossa. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

– On tärkeää, että matkailualan vastuullisuutta kehitetään Suomessa pitkäjänteisesti ja yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken. Satamalla on kunnia asia olla mukana kestävällä tavalla toteutetussa matkaketjussa, kertoo Marika Pauli, Helsingin Sataman matkustajaliiketoiminnan kehityspäällikkö.

– Toimimme liikenteen solmukohtana merellisen ympäristön ja kaupungin rajapinnassa ja tavoitteinamme on saumaton matkustajakokemus sekä kestävän satamatoiminnan edelläkävijyys. Myös meidän matkailijoille tarjoamamme palvelut tulee olla kestävällä tavalla tuotettuja.

Sataman koko toiminta perustuu ympäristövastuuseen: satamatoimintaa saa harjoittaa vain, jos ympäristöluvat ovat kunnossa.

– Vastuullisuus on mukana niin pienissä kuin isoissa teoissamme. Esimerkiksi alusjätehuolto hoidetaan meillä ensiluokkaisesti ja aluksille tarjotaan satamamaksuista alennuksia ympäristön huomioimisen perusteella, kertoo ympäristöasiantuntija Anton Airas.

– Helsingin Satama on myös sitoutunut toteuttamaan hiilineutraalin sataman vuoteen 2035 mennessä, ja kestävän matkailun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät tavoitteet tukevat toisiaan hienosti.

Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän kehityksen mukaista yhteistyötä kunnan sekä muiden julkisten toimijoiden, matkailun alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Jaa artikkeli