Helsingin Sataman kehittämisohjelmalle neljä miljoonaa euroa investointitukea EU:lta

Helsingin ja Tallinnan satamien TWIN-PORT V- hankkeelle on myönnetty yhteensä 6,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Kuva: Tomi Salakari /Helsingin Satama

Helsingin Satama tiedottaa, että EU-tuki on myönnetty sataman kehittämisohjelman teknisiin suunnitelmiin.

”Helsingin Sataman osuus 6,8 miljoonaa euroa EU-rahoituksesta on noin 4 miljoonaa euroa, joka vastaa 50 % suunnitellun kehittämisohjelman valmistelun kustannuksista.

Helsingin ja Tallinnan satamat ovat kehittäneet jo vuodesta 2011 lähtien yhdessä satamien välisiä rahti- ja matkustajamerikuljetusyhteyksiä. Yhteisten TWIN-PORT -hankkeiden kautta kaksoiskaupungin välisten yhteyksien tehokkuutta ja vastuullisuutta on kehitetty mittavasti. Uusin, TWIN PORT V -hanke, ulottuu vuoden 2023 loppuun.

Tallinnan Satama parantaa tulevan hankkeen aikana satamainfrastruktuuria Muugan ja Vanhan Kaupungin satamissa. Helsingin Sataman hankkeessa tehdään tarvittavat selvitykset ja tekniset suunnitelmat uuden kehittämisohjelman kolmelle pääprojektille. Selvitykset kattavat laaja-alaisesti tekniset, taloudelliset ja lainsäädäntöselvitykset.

– Olemme todella kiitollisia saamastamme EU-tuesta sekä hyvästä yhteistyöstä Tallinnan sataman kanssa. Tuen saaminen osoittaa, että myös EU:n kokonaistavoitteiden osalta olemme kehitysohjelmassamme oikealla tiellä, Helsingin Satama Oy:n taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja Pekka Meronen toteaa.

Kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin hyväksymä kehittämisohjelma ulottuu vuoden 2030-luvulle. Suunnitellut toimenpiteet keskittävät liikennettä ja vapauttavat alueita muuhun kaupunkikäyttöön.

Aikaisemmilla TWIN PORT -hankkeilla on rakennettu ja kehitetty Helsingin ja Tallinnan satamainfrastruktuuria sekä varustamojen kalustoa. Tuen avulla on mm. rakennutettu Länsisataman uusin terminaali ja parannettu terminaalin liikenneyhteyksiä.”

Jaa artikkeli
navigate