Kuljetusvahinkoja voidaan estää oikeanlaisella pakkauksella – lastaussuunnittelulla puolestaan saadaan koko kuljetuskapasiteetti paremmin hyödynnettyä

MeriDiLogis -hanke tuottaa päivitetyt ohjeet meripakkaukseen ja kontin lastausuunnitteluun. Hankkeen tulokset tulevat vapaasti kaikkien käytettäviksi. Aiheesta järjestetään myös kaikille avoimia webinaareja.

Meripakkausohjeet ja lastaussuunnitelmat saavat uuden ajantasaisen muodon.

Viime vuoden marraskuussa käynnistynyt satakuntalainen MeriDiLogis -hanke pyrkii vähentämään kuljetusvahinkoja, edistämään kuljetusturvallisuutta ja lisäämään riskienhallintaa.

Vuoden 2023 elokuuhun asti ulottuva kehittämishanke on saanut osarahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopisto, joka vastaa myös osaltaan rahoituksesta. Myös Rauman kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin.

Hankkeen tulokset tulevat olemaan vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Meripakkausohjeella kuljetusvahingot kuriin

MeriDiLogis – Hankeen tavoitteena on tuottaa ajantasainen kuljetettavien tavaroiden pakkaamiseen ja suojaamiseen liittyvä meripakkausohje. Siinä otetaan huomioon kuorman varmistaminen sekä merikuljetusten aiheuttamat haasteet ja rasitukset.

– Pk-yritysten käytettävissä ei ole merikuljetuksiin liittyvää ajan tasalla olevaa meripakkausohjetta. Riittämätön ja vääränlainen pakkaus saattaa aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen matkan aikana, Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoissuunnittelija Anne Suominen kertoo.

Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoissuunnittelija Anne Suominen MeriDiLogis-webinaarissa.

– Virheellinen pakkaus saattaa myös olla este riittävälle kuorman varmistamiselle ja tukemiselle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita kuljetusketjun aikana ihmisille, tavaroille ja ympäristölle.

Virheellisen pakkauksen ja riittämättömän kuormanvarmistuksen takia tuotteita joudutaan myös valmistamaan ja kuljettamaan uudelleen, mikä rasittaa ympäristöä ja aiheuttaa osapuolille ei-toivottuja seurannaisvaikutuksia.

– Sanotaan, että virheellinen ja hajonnut pakkaus on epäekologisin.

Lähde: Pekka Sundberg: KULJETUSALAN TUOTEVAHINGOT 2020, Turun yliopiston Brahea-keskus

Puuttelliset lastausuunnitelmat aiheuttavat monenlaisia haittoja

MeriDiLogiksen toinen tavoite on tuottaa ajantasainen ohjeistus lastaussuunnitteluun ja lastaukseen tehostamaan kuljetusyksiköiden käyttöastetta ja lastaustilanteita.

– Erilaisia lastaussuunnitelmaohjelmia on olemassa, mutta ne eivät ole täysin soveltuvia alueellisiin olosuhteisiin, Anne Suominen toteaa.

Puutteelliset lastaussuunnitelmat aiheuttavat kuljetuskapasiteetin ja resurssien vajaata käyttöä. Vaillinaiset suunnitelmat aiheuttavat myös lastauksessa käytettävien koneiden turhaa tyhjäkäyntiä.

– Nämä yhdessä aiheuttavat ympäristörasitusta ja -haittoja.

Mallikuva siitä, kuinka hyvän ajatuksen toteutus voi kääntyä päinvastaiseksi epäonnistuneen pakkauksen takia. ”Samaan pakkaukseen sekalaisten verkkokaupan kautta tilattujen tuotteiden kanssa oli laitettu kosmetiikkanäytteitä. Harmittavasti oli jäänyt huomioimatta yhden tilatun tuotteen terävät piikit, jotka olivat rikkoneet kosmetiikkanäytteen sillä seurauksella, että muut laatikossa olleet tavarat olivat tahriintuneet. Onneksi ei ollut suurempi näyte. Suihkuöljy oli mennyt myös pakkauslaatikon läpi, eli sitä ei voinut enää käyttää tuotteiden palauttamiseen. Huvittavaa sinänsä oli, että puhelimessa ohjeistettiin palauttamaan ja pakkaamaan tavarat niin, että ne kestävät kuljetuksen vahingoittumattomina. Ohjeita siis on ja osataan antaa asiakkaille, mutta aina operatiivisella tasolla niiden noudattaminen ei onnistu.” #tuoksuvapaketti

– Lastaustilanteet saattavat myös olla erittäin nopeatempoisia, ja lastauksen riittämätön ennakkosuunnittelu vaarantaa lisäksi työturvallisuuden.

Hanke selvittää kuljetusvahinkoja ja vaaratilanteita.

– Toimenpiteet tehdään tiiviissä yhteistyössä kuljetusketjujen eri osapuolien kanssa.

Tavoitteena on käynnistää TKI-yhteistyötä ja jatkokehitystä tuotettavien materiaalien pohjalta hyödyntäen pelillistämistä, digitalisaatiota, automatisaatiota ja tekoälyä.

 

Tulossa olevat tapahtumat:

10.6. Lastiturvallisuustyöryhmä LASTUn virtuaalinen tapaaminen
(ilmoittautuminen 9.6. mennessä, paikkoja rajoitetusti)

LOGYn kuljetusfoorumin yhteyteen perustetun lastiturvallisuustyöryhmä LASTUn tavoitteeksi on asetettu edistää turvallisuutta ja kuljetusten laadun nostamista läpi koko kuljetusketjun koordinoidusti yhteistyössä ketjun eri osapuolten ja viranomaisten kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu

17.6. SataDiLogis – Rautatie- ja satamalogistiikka virtuaalityöpaja

Työpajassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja konttimarkkinoiden ja merirahtihintojen vaikutuksesta yritysten toimintaan, Kiinan konttijunasta, satamaoperoinnista, investointien vaikutuksesta satamalogistiikkavirtoihin ja TKI-yhteistyöstä.

Pienryhmätyöskentelyssä syvennytään tarkemmin rautatie- ja satamalogistiinkan haasteisiin, riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Pekka Sundberg: KULJETUSALAN TUOTEVAHINGOT 2020, Turun yliopiston Brahea-keskus (pdf)

Teksti: Vaula Aunola
Kuvat Anne Suominen

Jaa artikkeli
Freja