Laivameklarit mukaan Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan

Huoltovarmuuskeskuksen vesikuljetuspooli edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

Kuva: Suomen Laivameklarit

Suomen Laivameklarit ry:n puheenjohtaja Tomi Rautio on kutsuttu mukaan Huoltovarmuuskeskuksen vesikuljetuspoolin poolitoimikuntaan.

Huoltovarmuuskeskuksen logistiikkasektorilla toimiva vesikuljetuspooli edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistyötä valtakunnallisissa varautumisasioissa. Työtä johtaa poolitoimikunta, johon kuuluu alan yritysten, järjestöjen ja viranomaisten edustajia. Vesikuljetuspoolin viisi toimialaa ovat varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut.

Tomi Rautio. Kuva: Suomen Laivameklarit

Vesikuljetuspooli

  • osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen.
  • edistää varautumisen yhteistoimintaa vesikuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten sekä viranomaisten kesken
  • ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
  • osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen
  • järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia

Vesikuljetuspooli voi kutsua mukaan toimintaansa Suomen Laivameklarit ry:n jäsenyrityksiä, joiden se katsoo tukevan Suomen huoltovarmuutta.

Jaa artikkeli