Rauman satamaliikenteessä hienoinen lasku 2018 – paperin ja kartongin vienti vetää

Satamaliikenne oli kokonaisuutena sekä konttiliikenteen osalta vuonna 2018 hienoisessa laskussa. Olemme kuitenkin huomanneet hieman suuremman aluskoon, eli varustamot ovat päässeet hyödyntämään väylän syvennysinvestointiamme sekä uusien laitureiden kapasiteettia. Vaikka liikenne jäikin edellisestä vuodesta, uskomme, että pääsemme jälleen vuonna 2019 kasvun tielle. Toimintaedellytykset tähän jo löytyvät.

Rauman sataman konttikenttä ja laituria. Kuva Rauman satama.

Vuonna 2018 Rauman satamassa käsiteltiin yhteensä 5,84 milj. tonnia tavaraa ja 263 000 konttiyksikköä (TEU). Kokonaisliikenteessä jäätiin vuoden 2017 määristä 1,9 % ja konteissa 5,5 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 4,14 milj. tonnia (-1,2 %), tuontia 1,60 milj. tonnia (-6,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia. Laivakäyntejä oli 1158 kappaletta, joka oli 9 vähemmän kuin vuonna 2017.

Positiivisia kasvulukemia oli paperin ja kappaletavaran viennissä. Rauman sataman kautta kuljetetaankin noin kolmannes koko Suomen paperista. Sahatavaran vientimäärä jäi arvioidusta, pysäyttäen näin hyvän kasvun. Tuontiliikenteessä merkittävintä kasvua oli raakapuussa. Suurimmat pudotukset olivat nesteiden ja viljan viennissä sekä öljytuotteiden, kappaletavaran ja viljan tuonnissa.

Vuonna 2018 merkittävintä Rauman satamassa oli konttiterminaalin laajennuksen valmistuminen ja uuden laajennusalueen rakentamisen aloittaminen. Hankkeiden myötä pystymme vastaamaan alueen teollisuuden ja muiden asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin.

 

Jaa artikkeli