St1 suunnittelee Inkooseen uutta polttonesteterminaalia

Energiayhtiö St1 yhteistyöhanke satamaoperaattori Inkoo Shippingin kanssa avaisi uuden reitin muun muassa uusiutuvien lentopolttonesteiden toimittamiselle Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hanke toteutuisi arviolta vuoden 2023 alussa ja investoinnin arvo olisi noin 40 miljoonaa euroa.

Havainnekuva: St1

Energiayhtiö St1 suunnittelee yhteistyössä satamaoperaattori Inkoo Shippingin kanssa uutta polttonesteterminaalia ja siihen liittyvää satamalaituria Inkoon Joddbölen alueelle. Energiayhtiön tavoitteena on tehdä nnoin 40 miljoonan euron investointipäätös vuoden 2022 alkupuolella, jolloin terminaalin toiminta voisi alkaa vuoden 2023 alussa.

Toteutuessaan hanke avaisi uuden reitin muun muassa uusiutuvien lentopolttonesteiden toimittamiselle yhtiön Göteborgin jalostamolta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka arvioidaan kestävän noin vuoden.

St1:n Göteborgin jalostamon yhteyteen rakennetaan parhaillaan biojalostamoa. Siellä valmistettavia uusiutuvia polttonesteitä kuten HVO-dieseliä ja lentopolttonesteitä voidaan kuljettaa laivalla suoraan Inkoon terminaaliin ja sieltä edelleen suomalaisille asiakkaille.

Suunnitelman mukaan St1 tulee olemaan terminaalialueen toiminnanharjoittajana ja satamaoperaattoripalveluista vastaa Inkoo Shipping, jonka kiinteistölle uusi terminaali rakennetaan. St1 ja Inkoo Shipping ovat tehneet sopimuksen Inkoo Shippingin omistaman maa-alueen vuokraamisesta ja käytöstä.

– Inkoon satama- ja teollisuusalue syväväylineen soveltuu erinomaisesti uuteen terminaalitoimintaan. Myös Inkoo Shippingin satamaoperaattoripalvelut ovat siellä jo valmiina. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi suunniteltu terminaali mahdollistaa tulevaisuuden hankkeiden edetessä varastoinnin myös Power-to-liquid -polttonesteille, joita valmistetaan synteesiprosessilla talteen otetusta hiilidioksidista ja vedystä hyödyntäen uusiutuvaa sähköä. Terminaalin alustava läpimeno olisi noin 500 000 m3 vuodessa, mutta se voi kasvaa jopa 1 000 000 m3:iin polttoaineiden kysynnän kasvaessa, St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen sanoo yhtiön tiedotteessa.

– Olemme tyytyväisiä saatuamme hankekumppaniksi juuri St1:n, jolla on polttoaineterminaalien operoinnista jo vuosien kokemus ja selkeät vaatimukset toiminnan turvallisuudelle ja riskienhallinnalle, Inkoo Shippingin toimitusjohtaja Thomas Bergman sanoo.

– Suunniteltu terminaaliprojekti luo myös meille kasvumahdollisuuksia. Hankkeeseen sisältyvä uusi satamalaituri palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shippingin muuta toimintaa eli myös kuivarahdin käsittelyä. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat samantyyppisiä bulk-lasteja, kuin mitä Inkoon sataman nykyisilläkin laitureilla käsitellään, Bergman jatkaa.

Projektin suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton aikainen työllistävä vaikutus on kaikkiaan arviolta 120 henkilötyövuotta ja terminaalin valmistuttua sen toimintojen arvioidaan työllistävän suoraan 3 – 5 henkilöä. Lisäksi logistiikkaa hoitavat yritykset sekä laitoksen huolto ja kunnossapito työllistävät välillisesti merkittävän määrän ihmisiä.

VA

Jaa artikkeli