Total satsaa lisää Novatekin arktisiin LNG-hankkeisiin

Ranskalainen energiajätti Total on ostanut kymmenen prosentin osuuden venäläisen Novatekin omistamasta Arctic LNG 2 -kaasuhankkeesta. Arctic LNG 2 on merkittävä uusi nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos Gydanin niemimaalla Länsi-Siperian rannikolla.

KUVA Novatek

Total omistaa jo 19,4 prosentin osuuden yksityisestä Novatekista. Tämä huomioon otettuna ranskalaisyhtiön osuus nousee noin 21,6 prosenttiin uuden kaasuhankkeen myötä. Novatek on ilmoittanut haluavansa pitää vähintään 60 prosentin siivun osakkeistaan nykyisten omistajien hallussa.

Mikäli Novatekin mieli muuttuu ja venäläiset haluavat myydä, on ranskalaisilla etuosto-oikeus hankkia lisäomistusta yhtiöstä enintään 15 prosentin verran, The Maritime-Executive kirjoittaa.

Novatek ja Total ovat sopineet myös siitä, että Totalilla on oikeus tehdä 10-15 prosentin suorat sijoitukset Novatekin kaikkiin tuleviin LNG-hankkeisiin Jamalin ja Gydan niemimailla.

Totalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Patrick Pouyanné kehuu Arctic LNG 2 -hankkeen edistynyttä teknologiaa ja entistä parempaa kilpailukykyä. Hänen mukaansa uusi kaasuhanke perustuu jo toimintansa aloittaneen Jamal LNG:n tuotannosta ja Sabettan kaasuterminaalista saatuihin menestyksekkäisiin tuloksiin.

– Arctic LNG 2 sopii hyvin strategiaan, jonka mukaisesti aiomme kasvattaa LNG-sijoitusten salkkuamme ja vastata kaasun kasvavaan kysyntään Aasian nopeasti kasvavilla energiamarkkinoilla, Pouyanné sanoo.

LNG:tä tankkereilla Eurooppaan ja Aasiaan

Arctic LNG 2:n kaasuntuotannon maksimikapasiteetti on 19,8 miljoonaa tonnia kaasua vuodessa. Öljyekvivalentteina tämä vastaa 535 000 barrelin tuotantoa päivässä. Alkuvaiheessa tuotanto keskittyy Utrennejen onshore -kaasu- ja kondensaattikentille. Ob-joen suistoon rakennetaan kolme kaasun nesteytyslaitosta, joista jokaisen LNG-kapasiteetti on 6,6 miljoonaa tonnia vuodessa.

Arctic LNG 2:n kaasu toimitetaan kansainvälisille markkinoille jäävahvistetulla tankkeritonnistolla Koillisväylää pitkin. Itäsuuntaisen liikenteen transitoterminaali sijaitsee Kamtshatkan niemimaalla ja Euroopan liikenteen Murmanskissa.

Nyt julkistetut investoinnit on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Gydanin niemimaan ensimmäinen nesteytyslinja aloittaa toimintansa vuonna 2023.

Jaa artikkeli