Väylämaksujen poistaminen tukee meriliikennettä kokonaisuutena

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo jokin aikaa valmistellut väylämaksulain muutosta, jolla nykyisessä poikkeustilanteessa poistettaisiin väylämaksut koko tältä vuodelta takautuvasti. Suomen Laivameklarit ry tukee asiaa voimakkaasti monestakin syystä.

Suomen Laivameklarit ry edustaa 40 yritystä, jotka palvelevat maamme merikuljetustarpeita. Yhdistyksen jäsenyritykset ovat suomalaisia ja kansainvälisiä varustamoja, satamaoperaattoreita ja laivanselvitysyrityksiä, jotka järjestävät merikuljetuksia kaikkiin Suomen satamiin.

Suomen väylämaksujen poisto koko tältä vuodelta on erittäin positiivinen viesti kansainvälisille merikuljetusmarkkinoille. Se kertoo Suomen viranomaisten vahvasta halusta säilyttää maamme merikuljetukset kilpailukykyisinä ja normaalilla tasolla myös poikkeusoloissa sekä edesauttaa Suomessa tarvittavan kontti- ja laivakapasiteetin ylläpitämistä  ja saamista.

Väylämaksuilla kerätään vuosittain nykytasolla n. 45 milj. euroa. Summa on valtion budjetissa pieni, mutta sen poistolla ja mahdollisella takautuvalla palauttamisella on suuri merkitys meriliikenteen yrityksille ja niiden selviytymiselle poikkeusoloissa. Väylämaksujen poisto on tasapuolinen keino tukea meriliikennettä kokonaisuutena.

Väylämaksujen loppumaksaja on merikuljetusten ostaja eli Suomen vientiteollisuus, joka toistaiseksi on pystynyt pitämään tuotannon käynnissä lähes normaalisti. Kansainvälisen kysynnän hiipuminen on kuitenkin jo näkyvissä. Väylämaksujen poisto on hyvä ennakoiva toimenpide, jolla viennin kilpailukykyä voidaan ylläpitää.

Tämän vuoksi Suomen Laivameklarit ry toivoo, että liikenne- ja viestintäministeriö vie pikaisesti eteenpäin valmistelussa olevan lakiesityksen väylämaksulain muutoksesta.

Suomen Laivameklarit ry, liiton hallitus

Jaa artikkeli