Wärtsilä avaa Acceleration Centren Singaporessa

Teknologiakonserni Wärtsilä on avannut Acceleration Centren tänään Singaporessa. Keskus edistää innovaatioita ja yhteistyötä alan sisällä ja yliopistojen ja paikallisten kumppanien kanssa. Työn tavoitteena on vahvistaa ja kehittää Singaporen merenkulun ekosysteemiä.

Wärtsilä IntelliTug -projekti tähtää toiminnan turvallisuuteen Singaporen vilkkaassa satamassa.
Singaporen merenkulkuviranomaiset (MPA) ja Wärtsilä allekirjoittivat huhtikuussa 2018 yhteistyösopimuksen, jonka keskipisteessä ovat älykkäät alukset, älykäs satamaoperointi, kyberfyysinen turvallisuus ja digitalisoinnin kiihdytys sekä start-up-yritysten tukeminen näillä alueilla. Keskuksen avaus on tärkeä merkkipaalu tässä yhteistyössä. Wärtsilä aikoo lisäksi käsitellä kyberturvallisuuden aiheuttamia haasteita verkottuneessa merenkulkutoiminnassa avaamalla Maritime Cyber Centre of Excellence -osaamiskeskuksen osana Singaporen Acceleration Centreä.
”Singaporen tavoitteena on olla verkottuneisuuteen, innovaatioihin ja osaamiseen panostava globaali merenkulun keskus. Wärtsilä Acceleration Centre Singaporessa tuo lisävauhtia merenkulun innovaatioiden ekosysteemiimme. Olen iloinen siitä, että Wärtsilä ja PSA Marine kehittävät ja testaavat yhteistyössä autonomista satamahinaajaa MPA Living Lab -yhteistyöalustalla toteutetussa hankkeessa. Tällaiset hankkeet auttavat meitä luomaan uusia toimintakonsepteja ja sääntelykehyksiä ja tehostamaan sataman toimintaa”, kertoo liikenne- ja terveysministeri Lam Pin Min, joka oli yksi avajaisten kunniavieraista.  

Wärtsilä IntelliTug -projekti

Wärtsilä Acceleration Centren ensimmäinen yhteistyössä toteutettava projekti on Wärtsilä IntelliTug. Projektissa kehitetään satamahinaaja autonomisella navigoinnilla, ja se tehdään yhteisyössä MPA:n ja johtavan merenkulkupalvelujen tarjoajan PSA Marinen kanssa. Alus kykenee suorittamaan erilaisia rutiinitehtäviä, jotka parantavat hinaajan turvallisuutta ja tehokkuutta ja keventävät operaattorin työtaakkaa yhdessä maailman vaativimmista satamista.
IntelliTug-projektissa luodaan räätälöity ratkaisu Singaporen ainutlaatuisiin olosuhteisiin hyödyntämällä useita eri Wärtsilän teknologioita, innovaatioita ja osaamisalueita. Projekti tuottaa asiakkaalle konkreettista arvoa ja vaikuttaa merkittävästi alueen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hinaajaan kehitettäviä ratkaisuja ovat muun muassa markkinoilla ennennäkemätön lähilaajakaistatutka ja reaaliaikainen videoanalytiikka. Kaiken taustalla on kevyt valvontajärjestelmä, joka tarkkailee lähialuetta ja varoittaa käyttäjiä mahdollisista törmäyksistä mukautuvan ja dynaamisen reittisuunnittelun avulla. Wärtsilä testaa ensi vuonna MPA:n ja PSA Marinen kanssa IntelliTug-konseptia vanhassa hinaajassa Singaporen satamassa.
”Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, jotka parantavat hinaajamestarin tilannehavainnointia ja tekevät Singaporen vilkkaassa satamassa navigoinnista turvallisempaa. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen olemme aloittaneet yhteistyön MPA:n ja Wärtsilän kanssa. Tutkimme ja testaamme uusia teknologioita ja muutamme ideat todellisuudeksi”, toteaa PSA Marinen toimitusjohtaja Peter Chew.
”Toisin kuin monella nykyisellä konseptilla tällä alalla, IntelliTugiin kehitettävällä teknologialla on todellinen käyttökohde kaupallisilla merenkulkumarkkinoilla. Haluamme viedä alaa eteenpäin hyödyntämällä laivoissa automaatioteknologioita, jotka parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta ja samaan aikaan täydentävät ihmisen roolia tässä ketjussa. Ratkaisu antaa hinaajamestareille työkaluja toimia paremmin työssään, sillä se tukee miehistöä eri tilanteissa. Miehistön on helpompi keskittyä hinaustyön kriittisiin vaiheisiin, säilyttää turvallinen etäisyys ja estää törmäykset. Ratkaisu antaa tukea myös päätöksentekoon ja mahdollisuuden tehdä yhteistyötä rannalla olevien kollegoiden kanssa reaaliaikaisen datayhteyden ansiosta”, sanoo Wärtsilän Chief Digital Officer & Executive Vice President Marco Ryan.
Toteuttamalla nämä strategiset hankkeet Singaporen alueella Wärtsilä luo tärkeitä yhteyksiä ekosysteemin eri toimijoiden välille. Usean toimijan tarpeisiin vastaaminen samanaikaisesti ilmentää hyvin Wärtsilän visiota älykkään merenkulun ekosysteemistä.
Jaa artikkeli