20.08.2020

Suomi mukaan maailmanlaajuiseen merenkulun autonomisten alusten ja satamatoimintojen edelläkävijöiden verkostoon

Suomi, Tanska, Norja, Alankomaat, Japani, Kiina, Korea ja Singapore ovat käynnistäneet uuden autonomisten alusten ja satamatoimintojen yhdistämistä kehittävän MASSPorts-yhteistyön. Singaporen meri- ja satamaviranomaisten järjestämään 4.8.2020 pidettyyn aloituskokoukseen osallistui myös Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), Kansainvälinen majakkaliitto (IALA) ja Kansainvälinen satamien liitto (IAPH).

Rahtilaiva Helsingissä (Kuva: Shutterstock)

MASSPorts-yhteistyön tavoitteena on syventää tietojen vaihtoa ja kokemuksia edelläkävijävaltioiden ja -organisaatioiden kesken. Yhteistyössä tehtävillä konkreettisilla piloteilla on tarkoitus edistää yhteentoimivuutta ja standardisointia, joka koskee autonomisten alusten kulkua satamissa. Tavoitteena on myös vaikuttaa IMO:n kansainvälisiin sopimuksiin. Keskeinen standardisoinnin kohde on autonomisten alusten ja satamien välinen kommunikaatio ja tiedonvaihto.

Suomi ajaa automatisoidun vesi- ja meriliikenteen sekä satamatoimintojen kansainvälisessä yhteistyössä multimodaalisia ratkaisuja ja oikeudellista kehystä, joka sallii myös tulevat innovaatiot ja teknologian kehityksen. Selkeät vastuut ja läpinäkyvyys toiminnan ja turvallisuuden arvioinnissa ovat edellytys automatisoidun liikenteen ja älykkäiden järjestelmien käyttöönotolle.

Suomen delegaation johtajana toimi liikenne- ja viestintäministeriön korkean tason edustaja Mikael Nyberg.

– Suomella on kansainvälisesti erinomainen asema edistää uuden teknologian käyttöönottoa merenkulussa. Suomella on huipputason osaamista siinä, miten nopeita viestintäyhteyksiä, automatisaatiota ja digitalisaatiota voidaan hyödyntää merenkulussa. Uuden verkoston kautta voimme tarjota osaamistamme ja vaikuttaa kansainvälisillä areenoilla, toteaa Nyberg.

Mitä seuraavaksi?
Seuraava MASSPorts-verkoston kokous järjestetään vuoden 2021 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö kokoaa yhteistyöhön mukaan sidosryhmiä osana liikenteen automaatiosuunnitelman valmistelua.

Lähde: LVM

Jaa artikkeli