Aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu avomerialueella siirtyi Rajavartiolaitokselle

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu avomerialueella siirtyi Rajavartiolaitokselle 1.1.2019 alkaen. Pelastuslakiin tehtiin tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, väestönsuojien rakentamista ja pelastustoimen henkilöstön koulutusta. Tasavallan Presidentti vahvisti pelastuslain muutokset 28. joulukuuta.

Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu avomerialueella siirtyi vuodenvaihteessa Rajavartiolaitokselle. Kuvassa Vartiolaiva Turva. Kuva Raja

Lakimuutokset kokoavat merellisen monialaonnettomuuden johtamisen Rajavartiolaitokselle – päätöksenteko selkeytyy ja nopeutuu.

Ympäristöonnettomuuksien torjunnan johtovastuu merialueilla siirretään hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriöltä sisäministeriön hallinnonalalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Rajavartiolaitos johtaa alusöljy- ja aluskemikaalivahingon pelastustoiminnan Suomen aluevesillä aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä.

Pelastuslaitokset vastaavat alusöljy- ja aluskemikaalivahingon torjunnasta rannikolla ja saaristossa. Rajavartiolaitos vastaa jo nykyisin meripelastuksen johtamisesta merellisissä onnettomuuksissa. Tarkoitus on nopeuttaa merellisen monialaonnettomuuden torjunnan johtamista ja päätöksentekoa. Jatkossa voidaan paremmin hyödyntää pelastusviranomaisten johtamis- ja toimeenpanokykyjä sekä erityisosaamista.

Merellinen pelastustoiminta niin ympäristö- kuin muissa onnettomuuksissa perustuu kustannustehokkaaseen monitoimilaivastoon ja eri toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Merellisiä toimijoita ovat esimerkiksi valtion ja kunnan viranomaiset, laivayhtiöt ja vapaaehtoiset toimijat. Ympäristöhallinto ja Suomen ympäristökeskus osallistuvat jatkossakin ympäristövahinkojen torjuntaan asiantuntijaosaamisellaan. Näin varmistetaan ympäristövahinkojen torjunnan hyvän tason säilyminen siirron yhteydessä.

Jaa artikkeli