BSAG:n, varustamoiden ja laivameklarien yhteinen ympäristöhanke käynnistyy

Meriliikenteen ravinnekuormitusta on tutkittu enimmäkseen matkustaja-alusten osalta. Sen sijaan rahtilaivojen osuus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tätä aukkoa paikkaa nyt tutkimus, jonka BSAG teettää osana vastuullisen meriliikenteen hanketta.

Baltic Sea Action Group on käynnistänyt vastuullisen meriliikenteen hankkeen, joka tähtää meriliikenteestä syntyvien ravinnepäästöjen vähentämiseen.

Suomalainen merenkulku on varsin vastuullista, eikä säännöllisessä reittiliikenteessä toimivilta aluksilta päädy jätteitä Itämereen. Itämerellä liikkuu kuitenkin päivittäin 2000 alusta, joiden ympäristötietoisuus ei ole välttämättä samalla tasolla.

Alusten on sallittua purkaa Itämereen käsiteltyjä mustia vesiä ja ruokajätettä sekä harmaita vesiä, mikä lisää biologista hapenkulutusta ja rehevöitymistä.

– Vaikka kansainväliset ja kansalliset säädökset ovat tiukentuneet ja vaikka merenkulun vastuullisuus on voimistunut, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jotta Itämeren tila paranisi, BSAG:n Elisa Mikkolainen sanoo.

– Tehokkain tapa tarttua Itämereen päätyvien harmaiden vesien ja ruokajätteen ravinnekuormaan on alan yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden yhteistyö.

Tutkijat ottavat näytteitä laivojen tankeista

Useat suomalaiset varustamot ovat ilmoittaneet halukkuutensa tutkimusyhteistyöhön. Tutkijat pääsevät ottamaan näytteitä laivojen tankeista, ja näin saadaan luotettavaa tietoa ravinnepitoisuuksista rahti- ja matkustaja-alusten jätevesissä.

– Merenkulkuelinkeino panostaa vahvasti päästöjen vähentämiseen. Vaikka huomio on viime vuosina ollut ilmapäästöissä, suomalaisissa varustamoissa on tehty vastuullista työtä myös mereen päätyvän jätteen minimoimiseksi,  Tiina Tuurnala Suomen Varustamoista sanoo.

Pilottitutkimuksen tulokset tukevat viranomaisten työtä ja eri tutkimuslaitosten omia hankkeita.

– Itämeri on erityisen herkkä merialue, ja haluamme osaltamme edistää BSAG:n hanketta ravinnekuormituksen vähentämiseksi. On ilahduttavaa, että moni jäsenvarustamoistamme lähtee mukaan tähän tutkimusyhteistyöhön.

Mobiilisovelluksella kerää tietoja aluksilta

Myös Laivameklarit ry kannustaa omia jäsenyrityksiään tulemaan aktiivisesti mukaan BSAG:n hankkeeseen. Yhteistyössä BSAG:n kanssa laaditaan mobiilisti käytettävä kysely, jolla vuoden 2020 ajan kerätään tietoa aluksilta. Tavoitteena on saada kattava kuva alusten käsittelylaitteistoista, toimintatavoista sekä harmaiden vesien ja ruokajätteen purkutavoista. Tieto hyödyttää myös viranomaisia ja tutkijoita.

– Laivameklarit ja agentit ovat keskeinen tiedonvälittäjä aluksen, varustamon ja sataman välillä. Tämä antaa meille loistavan mahdollisuuden osallistua aktiivisena toimijana BSAG:n hankkeeseen Itämeren puolesta, Suomen Laivameklarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila sanoo.

Suomen Laivameklarit ry:n jäsenistä mukaan ovat tähän mennessä ilmoittautuneet Suomen suurin agentti C & C Portagency ja sen omistama maan vanhin yhä toimiva meklariyritys Dahlbergs’s Agency, kansainvälinen agenttiyritys GAC Finland sekä suomalaiset merilogistiikkayritykset Rauanheimo, Kemi Shipping ja Hacklin Port Service. Lisäksi hankkeeseen osallistuu kansainvälinen varustamo SAL Heavy Lift Finland. Nämä yritykset tekevät vuosittain yhteensä yli 10 000 laivanselvitystä, joiden yhteydessä voidaan kartoittaa myös harmaiden ja mustien vesien sekä ruokajätteen käsittelyä.

Tutkimus pyritään toteuttamaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeesta järjestetään webinaari tänään. Ilmoittaudu mukaan.

VA

 

Jaa artikkeli
portofnaantali