EU arvioi Suomen rajaturvallisuusjärjestelmän korkeatasoiseksi

Erityistä kiitosta sai kansallinen rajaturvallisuusstrategia, joka on ainoa EU:n kriteerit täysin täyttävä kansallinen strategia. Sen sijaan maarajojen valvonnasta vastaavan henkilöstön määrä sekä valvontatekniikka arvioitiin riittämättömäksi.

Kuva: Rajavartiolaitos.

Euroopan unionin neuvosto vahvisti huhtikuussa Suomelle osoitetut ulkorajavalvonnan kehittämissuositukset. Nämä suositukset perustuvat EU-komission arviointiraporttiin, joka laadittiin Suomen ulkorajavalvontaan kohdistuneen Schengen-arvioinnin perusteella.

Komission johtama arviointiryhmä perehtyi viime kesänä Suomen rajaturvallisuusjärjestelmään ja käytännön maa- ja merirajojen valvontaan sekä lentoasemien rajatarkastuksiin eri puolilla Suomea Helsingistä Turkuun ja Lapista Kaakkois-Suomeen.

Arviointiraportissa Suomen rajaturvallisuusjärjestelmä todettiin erittäin korkeatasoiseksi. Erityistä kiitosta sai muun muassa Suomen kansallinen rajaturvallisuusstrategia (IBM-strategia) , joka on ainoa EU:n kriteerit täysin täyttävä kansallinen strategia. Erityisen kiinnostaviksi todettiin rajatarkastusten ja rajojen valvonnan tukena käytettävät kansalliset tietojärjestelmät, joista muut jäsenvaltiot voisivat ottaa myös oppia. Poliisin, tullin ja rajan kansallinen viranomaisyhteistoiminta todettiin Suomessa erittäin korkeatasoiseksi. Suomen osallistuminen Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimaan eurooppalaiseen rajavalvontayhteistoimintaan sai myös kiitosta.

Puutteet löytyivät maarajojen valvonnasta

Maarajojen valvonnasta vastaavan henkilöstön määrä sekä valvontatekniikka arvioitiin riittämättömäksi. Suomen on varmistettava, että kaikilla rajanylityspaikoilla ja rajavartioasemilla on kaikissa olosuhteissa riittävästi koulutettua henkilöstöä suorittamassa rajojen valvontaa ja rajatarkastuksia. Lisäksi Suomen on huolehdittava siitä, että henkilöstöä on riittävästi uusien EU:n velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Muun muassa Schengenin rajasäännöstön muutokset, EU:n rajanylitystietojärjestelmän toimeenpano, Euroopan matkustajatieto ja -lupajärjestelmän perustaminen sekä Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kasvu vaativat lisää henkilöstöä.

Schengen-alue perustuu siihen, että jäsenvaltioilla on tehokas ja toimiva ulkorajavalvonta. Schengenin arviointi- ja valvontamekanismin mukaisesti kukin valtio arvioidaan vuorollaan Schengenin eri osa-alueilla, joista ulkorajavalvonta on keskeinen osa-alue. EU-komission ja jäsenvaltioiden koulutetut asiantuntijat arvioivat paikan päällä tehtävillä käynneillä jäsenvaltioiden kyvyn toimeenpanna Schengenin vaatimukset käytännössä. Samalla myös todennetaan mahdolliset hyvät käytänteet, joista muut jäsenvaltiot voivat ottaa mallia.

Suomen tulee seuraavaksi laatia 15.7. mennessä toimintasuunnitelma EU:n neuvoston antamien ulkorajoja koskevien suositusten toimeenpanemiseksi. Toimintasuunnitelma lähetetään EU:n komissiolle ja neuvostolle arvioitavaksi. Suomessa toimintasuunnitelmasta ja korjaustoimenpiteistä vastaa Rajavartiolaitos yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

 

Jaa artikkeli