Finnpilotin vuosi 2021 – haasteita ja kehitystyötä

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti Finnpilotin toimintaan viime vuonna ja tulos jäi edelleen tappiolle.

Kuva: Finnpilot

– Taloudellisesti vaikean vuoden valopilkkuina pystyimme pitämään luotsauspalvelun saatavuuden lähes normaalilla tasolla, suojaamaan henkilöstömme koronatartunnoilta aivan vuoden lopulle saakka sekä jatkamaan vastuullisuuden vahvaa kehitystä, Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen toteaa yrityksen vuosikertomuksessa.

Koronaviruksen aiheuttamat karanteenit vaikuttivat yrityksen henkilöstöresursseihin vasta aivan loppuvuodesta. Henkilöstövajeet pystyttiin kuitenkin paikkaamaan luotsiasemien välisin siirroin.

– Pokkeusoloissakin pystyimme siis pitämään palvelumme saatavuuden normaalilla tasolla koko vuoden ajan.

Liikennemäärät laskivat, polttoainekulut nousivat

Rannikolla jäätiin vuoden 2020 luotsausten kappalemääristä 1,9 prosenttia ja maileissa 8,1 prosenttia. Saimaalla luotsausten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,3 prosenttia ja mailimäärät 8,9 prosenttia.

Lähde: Finnpilot toimintakertomus 2022

Kososen mukaan vuoteen 2021 osui useampia merkittävästi liiketoimintaa haastavia tekijöitä.

– Risteilyliikenne oli jo toista kesää peräkkäin lähes olematonta koronapandemian pysäytettyä matkustamisen. Liikennemääriämme verottivat lisäksi teollisuuslaitosten määräaikaishuolloista aiheutuneet tuotantokatkokset sekä Nesteen Naantalin-jalostamon sulkeminen alkuvuodesta.

Jalostamon sulkeminen johti 16 työntekijää koskeneisiin YT-neuvotteluihin, jotka saatiin ratkaistua sisäisin resurssijärjestelyin.

– Kulujen osalta toimintaamme rasitti polttoaineiden erittäin voimakas hintojen nousu. Vuoden aikana haimme säästöjä investointien priorisoinnilla sekä operatiivisten kulujen karsimisella. Kaksivuotisen koronapandemian aikana olemme pystyneet leikkaamaan
kulujamme yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Toisen koronavuoden tulos jäi edelleen tappiolle

Finnpilotin tilikauden 2021 liikevaihto oli 35,2 miljoonaa euroa (2020: 35,8 milj. euroa). Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 1,7 prosenttia.

– Merkittävistä säästötoimista huolimatta voimakas liikenteen lasku ja samanaikainen kustannusten nousu aiheutti sen, että tuloksemme päätyi 1,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Lähde: Finnpilot vuosikertomus 2021

Luotsausmaksuja korotettiin vuoden 2021 alusta keskimäärin kolme prosenttia. Korotus tehtiin nostamalla luotsauksen aloitusmaksua.

Lähde: Finnpilot vuosikertomus 2021

Avaa iso kuva

Uusi vastuullisuusohjelma otettiin käyttöön

– Jatkoimme aktiivista vastuullisuustyötämme laatimalla Finnpilotin vastuullisuusohjelman tavoitteineen, mittareineen, vastuineen ja seurantoineen. Ohjelman ansiosta pystymme seuraamaan lyhyen ja pidemmän aikavälin vastuullisuustavoitteitamme entistä järjestelmällisemmin.

Vastuullisuutta seurataan viiden eri teeman kautta: ympäristö, henkilöstö, asiakkaat, yhteiskunta sekä turvallisuus, joka läpäisee neljä ensin mainittua.

Luotsaustoiminnan suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät polttoaineiden kulutuksesta sekä veneiden ja kiinteistöjen lämmityksestä.

– Loppuvuonna julkaisimme oman kestävän kehityksen tavoitteemme: aiomme leikata kokonaispäästöjämme 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Etäluotsauksen kehitystyö jatkuu

E-luotsauksen eli luotsausprosessin digitalisoitumisen ja sen osana etäluotsauksen kehitys jatkui vuonna 2021 aktiivisena yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Muun muassa One Sea -ekosysteemin S4V/F-projektissa valmisteltiin vuonna 2021 toteutukseen demonstraatio, jossa päästään kokeilemaan väylän ja aluksen yhteisten teknisten järjestelyiden ns. “älyväylän” soveltuvuutta etäluotsaukseen. Demonstraation toteutus siirtyi projektista riippumattomista syistä keväälle 2022.

– Etäluotsauksen toteutus ja arkipäiväistyminen ovat vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta kehitystyön tulokset hyödyttävät luotsausta kuitenkin jo paljon aiemmin.

Finnpilot mukaan vesikuljetuspooliin

– Roolimme Suomen huoltovarmuuden keskeisenä toimijana vahvistui, kun keväällä 2021 liityimme Huoltovarmuuskeskuksen vesikuljetuspooliin..

Vesikuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja Logistiikkasektorin ohjauksessa toimiva valtakunnallinen organisaatio, jonka tavoitteena on ylläpitää merikuljetusten saatavuus Suomessa myös yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

– Poolin jäsenenä osallistumme yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen.

Lisää aiheesta: Finnpilot vuosikertomus 2021

 

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
navigate