M/​S Timcan haveri – OTKES: Linjaluotsin koulutuksessa ja pätevyysvaatimuksissa sekä reittisuunnittelun tekemisessä parannettavaa

Alus ajau­tui vuosi sitten Raumalla väy­lä­alu­een ul­ko­puo­lel­le ja siel­lä ole­van ma­ta­li­kon yli saa­den va­ka­via vau­rioi­ta.

Kuva: Transfennica

Hol­lan­ti­lai­nen rah­tia­lus M/​S Timca sai poh­ja­kos­ke­tuk­sen Rau­man edus­tal­la 16.2.2021. Alus ajau­tui väy­lä­alu­een ul­ko­puo­lel­le ja siel­lä ole­van ma­ta­li­kon yli saa­den va­ka­via vau­rioi­ta. Pääl­lik­kö sai kui­ten­kin luot­sat­tua aluk­sen Rau­man sa­ta­maan.

Jääaluetta lähestyessään linjaluotsina toiminut aluksen päällikkö siirtyi tutkanavigoinnista optiseen navigointiin aluksen epäselvän tutkakuvan takia. Tällöin menetettiin hetkeksi tilannetietoisuus aluksen tarkasta paikasta. Tilannetietoisuuden menetykseen vaikutti myös linjaluotsauksessa käytettyyn reittisuunnitelmaan liittyvät puutteet.

– Aluksen reittisuunnitelmassa ei ollut kuvattu käännöksiin liittyviä merkintöjä, joilla on vaikutusta aluksen turvalliseen käsittelyyn, navigointiin ja luotsaukseen. Lisäksi aluksen kulkunopeus väyläosuudella oli suurempi kuin suositettu. Liikenne- ja viestintävirasto on antanut suomalaisille määräyksen reittisuunnittelusta, mutta valitettavasti tätä ei ole helposti saatavilla englannin kielellä, mikä luonnollisesti vaikeuttaa määräyksen käyttöä vieraiden lippuvaltioiden aluksilla,  tutkinnanjohtaja Risto Haimila toteaa On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuksen tiedotteessa.

Turvallisuussuositukset linjaluotsin pätevyyteen

Alus oli vapautettu luotsin käytöstä, koska päälliköllä oli linjaluotsin pätevyys käytetylle väylälle. Päällikkö oli suorittanut pätevyyden edellyttämän laivasimulaattorikokeen ainoastaan Hangon väylälle. Laivasimulaattorissa tehtävän kokeen avulla selvitetään tutkinnon suorittajan kyky navigoida alusta turvallisesti laatimansa reittisuunnitelman mukaisesti optisesti ja tutkan avulla.

OTKESIN tiedotteessa todetaan, että linjaluotsin koulutus- ja pätevyysvaatimuksissa ei erikseen korosteta jääolosuhteiden vaikutusta turvalliseen navigointiin saaristossa, jolloin muun muassa ja eri sääolosuhteista hankittu kokemus jää hakijakohtaiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme viidestä suosituksesta Liikenne- ja viestintävirastolle, sekä yhden Liikenne- ja viestintäministeriölle ja yhden varustamolle.

– Antamamme turvallisuussuositukset liittyvät linjaluotsin pätevyyteen ja pätevyysvaatimuksiin. Linjaluotsikirjaa myönnettäessä täytyisi voida asettaa ehtoja hakijan kokemuksen perusteella – myös vallitsevista sääolosuhteista. Paukkuja täytyisi laittaa reittisuunnittelun tärkeyteen, mutta myös luotsauskoulutuksen laadun valvontaa kokonaisuudessaan tulisi tehostaa. Tämä tutkinta osoitti myös selvästi, miten tärkeää luotsauksessa on ottaa ja voida ottaa huomioon rantavaltioiden antamat määräykset – nämä jäävät nyt osin pimentoon, On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuksen hallintopäällikkö Hannamari Helke toteaa.

Tutustu tiivistelmään ja tutkintaselostukseen

VA

Jaa artikkeli
navigate