Martek varoittaa dronien uhkista kauppamerenkululle

Kansainvälinen merealan turvalaitteiden ja -palveluiden toimittaja Martek-Marine kiinnittää huomiota dronien rahti- ja matkustajalaivoille tuomiin turvauhkiin. Yhtiön mukaan terroristit voivat hyvin toimittaa kauko-ohjattavien lennokkien avulla räjähteitä vaikkapa tankkereille tai matkustaja-aluksille tuhoisin seurauksin.

Martekin mielestä ankkurissa olevat tai rannikoiden lähellä liikkuvat laivat ovat kuin ’vedessä kelluvia sorsia’, jotka ovat täysin suojattomia ja puolustuskyvyttömiä droneilla tehtyjä hyökkäyksiä vastaan.

Yhtiö muistuttaa ISPS-koodista, joka velvoittaa suojaamaan kauppa-aluksia hyökkäyksiltä. Nykyiset alusturvallisuuden suunnitelmat eivät riitä ilmasta tulevia uhkia vastaan, Martek-Marinen toimitusjohtaja Paul Luen sanoo yhtiön nettisivuilla.

– Merenkulun turvasuunnitelmat (Ship Security Assessments, Ship Security Plans) on suunniteltu lähes kaikkia muita riskejä paitsi ilmasta tulevia uhkia vastaan, Luen kirjoittaa.

Turvasäännöt uusiksi ennen kuin on myöhäistä

Luenin mukaan Martek on järjestänyt asiakkaidensa piirissä kyselyn, jonka tulokset ovat hälyttäviä. Varustamoiden turvallisuusjohtajista ja alusten turvasta vastaavista päälliköistä suurimmalle osalle ei ollut tullut edes mieleen se, miten suojata alusta drooneja vastaan.

Siksi Martek haluaa nyt nostaa tämän ongelman pöydälle ja kaikkien varustamoiden, luokituslaitosten, lippuvaltioiden ja merenkulun yksityisten toimijoiden huomioon.

– ISPS-säännöt tarvitsevat pikaista päivitystä droonien kasvavia uhkia vastaan ennen kuin vastatoimiin ryhtyminen on liian myöhäistä, Luen kirjoittaa.

Martek on parin vuosikymmenen ajan edestänyt alusten turvallisuutta ja suorituskykyä sekä miehistöjen hyvinvointia. Yritys toimii nykyään yli 80 maassa.

Martek Calls for Urgent ISPS Review

Jaa artikkeli