Merenkulun turvallisuuspalkinto Markku Myllylle

Vuoden 2018 merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday luovutettiin 7.9. Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) pääjohtajalle, merenkulkuneuvos Markku Myllylle.
Mylly on toiminut vuodesta 2012 alkaen Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n pääjohtajana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen on valittu EU:n liikennealan viraston pääjohtajaksi.

Kuva: Marina Paulaharju (Merimieseläkekassa)

EMSA:n tehtävä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja EU:n komissiota edistämään meriturvallisuutta sekä ennalta ehkäisemään merionnettomuuksia ja suojelemaan meriympäristöä merenkulun aiheuttamilta päästöiltä. EMSA:n pääjohtajana Markku Mylly on energisellä ja määrätietoisella asenteellaan kehittänyt EMSA:n työtä ja toimintatapoja sekä edesauttanut EU-lainsäädännön yhtenäisessä toimeenpanossa koko EU:n alueella.

Palkinnon saaja, pääjohtaja Markku Mylly, korostaa merenkulun kansainvälisyyttä ja siitä johtuvia universaaleja turvallisuusjärjestelmiä ja toimenpiteitä:

”IMO on merenkulun globaali sääntelijä ja onkin tärkeää, että tätä kansainvälistä toimintaa säätelee vain yksi organisaatio. EMSA ei ole IMO:n kilpailija, vaan vahvistaa ja tukee IMO:n toimintaa Euroopassa, sillä pääsääntöisesti kaikki merenkulkua sääntelevät direktiivit perustuvat IMOn sääntelyyn ja resoluutioihin.”

Markku Myllyn panos Euroopan meriturvallisuuden kehittäjänä on vahvistanut onnettomuuksia ennalta ehkäisevää meriturvallisuustyötä myös Suomessa.

Meriturvallisuutta rakentamassa kotimaassa ja maailmalla

Myllyn työura merenkulun parissa on pitkä ja laaja-alainen ja hän on toiminut merenkulun turvallisuuden edistäjänä koko työuransa. Vankka osaaminen pohjautuu alan tuntemukseen aina ruohonjuuritasolta alan viimeisimpiin EU-kiemuroihin. Mylly lähti merille vuonna 1973. Merikapteeniksi hän valmistui Raumalta 1980. Vuodesta 1987 hän toimi luotsina Kokkolan Tankarissa ja myöhemmin Utössä. Tämän jälkeen Mylly siirtyi rakentamaan Saaristomeren VTS-järjestelmää.

Vuonna 1993 hänet nimettiin Pohjanlahden merenkulkupiirin päälliköksi. Sieltä matka jatkui merenkulkulaitoksen liikenneosaston johtotehtäviin. Tässä työssä hän mm. johti jäänmurtajien yhtiöittämisselvitystä ja siirtyi varustamoliikelaitoksen johtajaksi. Merenkulkulaitoksen pääjohtajana Mylly aloitti vuonna 2004, josta siirtyi Suomen Satamaliiton toimitusjohtajaksi 2010. Tästä tehtävästä hänet valittiin EMSAn pääjohtajaksi. Pääjohtajan toimikausi on viisivuotinen. Mylly lopettaa työnsä Lissabonissa vuodenvaihteessa.

”Olen erittäin iloinen, että olen saanut toimia EMSAn pääjohtaja nyt kuuden vuoden ajan ja voinut kehittää omalta osaltani viraston toimintaa eurooppalaisen meriturvallisuuden, merenkulun turvatoimien ja ympäristönsuojelun edistäjänä.”

Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting oli merenkulun turvallisuuspalkinnon saajan esittelyvuorossa. Palkinnon luovutti liikenneministeri Anne Berner ja ministeriä avusti Trafin meriturvallisuusjohtaja Tuomas Routa. Palkinto luovutettiin tänä vuonna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tiloissa.

Palkinnon luovutti liikenneministeri Anne Berner. Kuva: Mikko Niini

– On hienoa havaita, että merenkulun piirissä arvostetaan myös taustalla tehtävää, usein mediassa vähemmän näkyvää viranomaistyötä, sanoi ministeri Anne Berner

–  Hyvä hallinto, mahdollistava asenne, tiedon ja digitalisaation merkityksen ymmärtäminen ovat Suomen kannalta tärkeitä teemoja. Niitä  pääjohtaja Markku Mylly on vienyt työssään eteenpäin, totesi puheessaan ministeri Berner.

– Kun turvallisuus pidetään kunnossa, voi yhteiskuntamme keskittyä tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja haasteiden ratkaisemiseen, totesi Berner.

Kahdeskymmenes kerta

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on Suomen viranomaisten sekä lähes 20 ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestön vuonna 1997 perustama palkinto. Valinta tapahtuu näiden yhteisellä harkinnalla. Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaationa toimii Suomen Merimieskirkko ry. Palkintoesineenä on Emil Cedercreutzin ttekemä pronssiin valettu veistos Ruorimies.

Myöntämisen perusteena voi olla konkreettinen teko, oivallus, asenne, kehitysprojekti tai muu merenkulun turvallisuuteen liittyvä seikka. Palkinto voidaan antaa nimetylle henkilölle, aluksen miehistölle, varustamolle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle.

 

Jaa artikkeli