Tutkinta Konttialus MV Priamosin ajautumisesta matalikolle valmistui

Onnettomuustutkintakeskus antaa viisi suositusta vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Todellinen liikerata (harmaa) simuloitu liikerata (vihreä). Kuva: Simulointitarkastelu.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta konttialuksen ajautumisesta matalikolle Kotkan edustalla 12.9.2018 on valmistunut.

Konttialus MV Priamos (AG) lähti HaminaKotka Satama Oy:n Mussalon sataman C-laiturista luotsattuna ja hinaaja Viikarin avustamana. Luotsi otti aluksen ohjailun päällikön valvonnassa ja ohjeisti hinaajan toiminnan. MV Priamos oli peruuttamassa ja yritti kääntyä väylälle sataman edustalla, kun sen perä törmäsi jääpoijuun. Aluksen peräsin ja potkuri vaurioituivat törmäyksessä, jolloin alus menetti ohjailukykynsä ja ajautui lopulta tuulen painamana matalikolle. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilö- eikä ympäristövahinkoja.

Onnettomuuden aikana alueella puhalsi voimakas puuskittainen tuuli. Luotseilla ei ole käytettävissä reaaliaikaista säätietoa satama-alueilta, joiden paikalliset ja hetkelliset sääolosuhteet saattavat poiketa merkittävästi alueellisesta säätilasta.

Onnettomuustutkintakeskus antaa viisi suositusta vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Ilmatieteen laitos kehittää satamien kanssa järjestelmän satamakohtaisten säätietojen tuottamiselle. Järjestelmän tuottamien tietojen on oltava luotettavia, ennakoivia sekä helposti käytettävissä ja jaettavissa.

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Finnpilot Pilotage Oy laatii yhteistyössä satamien kanssa satamakohtaiset, luotsausta koskevat rajoitukset. Satamakohtaisissa olosuhderajoituksissa olisi tarkasteltava luotsinkäyttöpakon alaisia sekä siitä vapautettuja ja etäluotsattavia aluksia.

Väylätuntemus ja väylillä navigointi korostuvat luotsien koulutuksessa. Luotseja ei erityisesti kouluteta alusten irrotus- ja kiinnitysohjailuun satama-alueella eikä hinaajien käyttöön, jolloin myös eriosapuolten ymmärtämän yhteisen kielen ja ennakoivan kommunikaation merkitys korostuvat komentosilta-työskentelyssä.

Kolmanneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaakin, että Finnpilot Pilotage Oy kehittää luotsien valmiuksia aluksen irrotus- ja kiinnitysohjailuun, hinaajien käyttöön sekä kommunikaation edistämiseen komentosiltatyöskentelyssä

Satama-alueita suunnitellaan ja rakennetaan vaiheittain ajan kuluessa, jolloin ne voivat ajan kuluessa muodostua ahtaiksi aluskoon kasvaessa tai vaikeissa sääolosuhteissa. Näin kävi nyt tutkittavassa onnettomuudessa. Luotsauspalveluja tuottava taho voi tuoda satamien suunnitteluun mukaan kokemuksensa alusten turvallisen ohjailun vaatimuksista satama-alueilla. Luotsauspalveluja tuottavan tahon kuuleminen on kuitenkin ollut satunnaista ja vaihtelevaa satamien rakennushankkeissa.

Neljänneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaakin, että Ympäristöministeriö ohjeistaa kuulemismenettelyn satama-alueiden rakentamis- ja muutoshankkeissa. Sataman rakennusprojektin vastuullisen tahon tulisi riittävän varhaisessa vaiheessa kuulla sataman lisäksi myös luotseja ja väylänrakennuspalveluja tuottavia tahoja. Logistisina solmukohtina satamien toimivuudella on huomattava merkitys yhteiskunnalle.

Luotsauspalveluja tuottavan tahon kuuleminen on ollut vaihtelevaa väyläsuunnittelussa. Kokemukset väylien käytettävyydestä ja turvallisuudesta erityisesti satamissa ja niihin johtavilla väylillä eivät ole aina välittyneet Väylävirastolle.

Viidenneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Väylävirasto kehittää säännöllisen menettelyn luotsien kokemuksen hyödyntämiseksi väylästön kehittämisessä. Luotseilla on kokemusta sisävesien ja merialueen väylien käytettävyydestä ja turvallisuudesta.

Linkki tutkintaselostukseen ja tiivistelmään

M2018-03 Tutkintaselostus (pdf, 3.94 Mt)

M2018-03 MV Priamos simulointi (pdf, 0.16 Mt)

 

 

Jaa artikkeli