Wärtsilä ja Rajavartiolaitos testaavat bio-LNG:n käyttöä vartiolaiva Turvalla

”Rajavartiolaitoksen strategiana on siirtyä ympäristön kannalta kestäviin vaihtoehtoihin aina kun mahdollista,” komentaja Marko Aheristo toteaa.

Turva-alusta tankataan bio-LNG:llä testiä varten. Kuva: Rajavartiolaitos

Wärtsilä ja Rajavartiolaitos pilotoivat nesteytetyn biokaasun (bio-LNG) käyttöä polttoaineena Rannikkovartioston vartiolaivalla. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä ja siten vähentää vaikutusta ilmastonmuutokseen. 96-metrisessä Turva-aluksessa on Wärtsilän monipolttoainemoottorit, joiden huollosta Wärtsilä on myös vastannut siitä lähtien, kun alus otettiin käyttöön vuonna 2014. Biopolttoaineen toimittaa Gasum, valtion omistama biokaasun jalostaja.

Gasumin toimittaman bio-LNG-spesifikaation tarkan arvioinnin jälkeen Wärtsilä uskoo, että kyseinen polttoaine on toimiva ratkaisu Wärtsilän monipolttoainemoottoreille. Arvioinnin jälkeen Rajavartiolaitos päätti jatkaa testausprojektia.

– Rajavartiolaitoksen strategiana on siirtyä ympäristön kannalta kestäviin vaihtoehtoihin aina kun mahdollista. Nesteytetyn biokaasun kokeilu Turvan toiminnassa on tärkeä askel tämän strategian toteuttamisessa, komentaja Marko Aheristo Rajavartiolaitokselta toteaa.

– Wärtsilä on keskitttynyt kehittämään vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden teknologiaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä koko merenkulkualalla. Olemme kehittäneet moottoriteknologiamme yhteensopivaksi näille vaihtoehtoisille polttoaineille. LNG on jo laajasti hyväksytty merenkulun polttoaine, ja näemme bio-LNG:n luonnollisena seuraavana askeleena. Siksi tuemmekin tätä projektia vahvasti,  Wärtsilän Marine Powerin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Juha Kytölä toteaa.

Bio-LNG on 100-prosenttisesti uusiutuva polttoaine, joka voi vähentää hiilidioksidipäästöjä elinkaarensa aikana jopa 90 prosenttia verrattuna tavanomaiseen polttoaineeseen. Se ei aiheuta lainkaan hiukkaspäästöjä (PM) ja typpioksidi- (NOx) sekä rikkioksidipäästöt (SOx) ovat miltei nollatasolla.

Jaa artikkeli
Freja