WWF antaa Arktisen neuvoston jäsenmaille huonot pisteet

“Selvityksemme tulokset paljastavat kansallisen toimeenpanon heikon tason”, WWF:n erityisasiantuntija Lotta Manninen sanoo. ”Esimerkiksi laivaliikenteen hallinnoimisessa ja valvomisessa löytyy parannettavaa.” Suomi oli kuitenkin vertailussa yksi parhaista.

Kuva: AlexeySeafarer.

WWF:n julkaisema Arctic Council Conservation Scorecard -selvitys osoittaa, etteivät neuvoston jäsenmaat ole onnistuneet arktisen luonnon suojelussa Suomen puheenjohtajuuskaudella. Maiden välille ei syntynyt vertailussa suuria eroja, mutta Suomi oli yksi parhaista yhdessä Ruotsin kanssa. Suomi sai erinomaisen arvosanan muun muassa kansallisen öljyntorjuntavalmiuden parantamisesta.

Valtiot sopivat Arktisessa neuvostossa ympäristönsuojeluun liittyvistä suosituksista ja ohjeista. WWF:n selvitys osoittaa, etteivät jäsenvaltiot pane näitä suosituksia riittävästi toimeen.

Selvityksessä tarkasteltiin maiden onnistumista muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, suojelualueiden perustamisessa, laivaliikenteen päästöjen vähentämisessä ja kansallisen öljyntorjuntavalmiuden parantamisessa.

“Selvityksemme tulokset paljastavat kansallisen toimeenpanon heikon tason. Arktisen neuvoston toimintatapoja täytyy kehittää siten, että suositusten päätyminen paperilta käytäntöön voidaan varmistaa”, WWF:n erityisasiantuntija Lotta Manninen sanoo.

Ilmasto lämpenee arktisella alueella kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maapallolla. Huomattava osa alueen ympärivuotisesta jääpeitteestä on jo hävinnyt.

”Kun Jäämeri sulaa, uusia alueita avautuu liiketoiminnalle. Selvityksen suurin uutinen onkin se, etteivät arktiset valtiot huomioi riittävästi uhkia, joita lisääntyvä teollinen toiminta aiheuttaa haavoittuvalle arktiselle luonnolle. Esimerkiksi laivaliikenteen hallinnoimisessa ja valvomisessa on valtavasti parannettavaa”, Manninen sanoo.

WWF:llä on tarkkailijan aseman Arktisessa neuvostossa. WWF julkaisi Arctic Council Conservation Scorecard -selvityksen ensimmäisen kerran vuonna 2017.

.

Teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli