Arktisen meritutkimuksen aluksia kehitetään

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän alusten käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi erityisesti arktisessa meritutkimuksessa.

Aranda Hangossa palattuaan telakalta Raumalta. Kuva Helena Lylyharju.

 Suomalainen merentutkimus on korkeatasoista. Tutkimusta ei tehdä pelkästään Itämeren piirissä, vaan maamme tutkijat ovat olleet osallisena monissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tutkimusaiheet ovat monialaisia kattaen muun muassa meren tilan seurantaa, meren ekologisesta ja fysikaalis-kemiallista tutkimusta että ilmastotutkimusta. 

Nykytilanteessa meritutkimuksessa hyödynnetään pääasiallisesti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallinnoimaa tutkimusalus Arandaa. Alus on peruskorjattu vuosina 2017‒2018, ja se kykenee operoimaan Itämeren jääoloissa. Arandalle on mahdollista hankkia IMO:n polaarikoodin edellyttämä varustus, joka on edellytys arktisella alueella toimimiselle. 

Suomessa on runsaasti muutakin arktiseen merenkäyntiin soveltuvaa kalustoa, joista jäänmurtajat ovat yksi merkittävä alustyyppi. Suomalaiset jäänmurtajat ovat Arctia Oy:n omistuksessa. Viime vuosina Arctia Oy on tarjonnut jäänmurtajia myös tutkimuskäyttöön. Suomalainen alus- ja tutkimusinfra-struktuuri yhdistettynä korkeatasoiseen kansalliseen ja kansainväliseen meritutkimukseen tarjoaa potentiaalin Suomen arktisen alueen tutkimuksen vahvistamiseksi sekä infrastruktuurin tarjoamisen kansainväliseen käyttöön. 

Työryhmän tavoitteena on meritutkimuksessa tarvittavien ja soveltuvien alusten käytön lisääminen, kustannussäästöjen selvittäminen sekä tutkimusyhteistyön kehittäminen arktisen alueen merentutkimuksessa. 

Tavoitteet ja tehtävät 

Työryhmän tehtävänä on 

– kartoittaa mahdollisuudet parantaa Arandan ja muiden arktiseen merenkäyntiin soveltuvien suo-malaisten alusten käyttöastetta 

– selvittää alusten yhteiskäytön kustannushyötyjä 

– selvittää, miten aluksia voitaisiin parhaiten tarjota kansainväliseen tutkimuskäyttöön sekä yhteisen markkinoinnin mahdollisuudet 

– selvittää mahdollisia lainsäädännöllisiä ja operatiivisia ja toiminnallisia reunaehtoja, jotka liittyvät alusten kansallisen ja kansainvälisen tutkimuskäytön ja yhteistyön lisäämiseen 

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita. 

Työryhmän jäsenet 

Puheenjohtaja ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö 

Jäsenet

talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö 

johtaja Paula Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus 

varajäsen palvelujohtaja Harri Juvonen 

tutkija Annu Oikkonen, Ilmatieteen laitos 

varajäsen merentutkimuksenpäällikkö Jari Haapala 

Arctia

toimitusjohtaja Tero Vauraste 

varajäsen kehitys-ympäristöpäällikkö Hanna Suutarla 

varajäsen rahtauspäällikkö Sampo Viheriälehto 

Sihteeri

ryhmäpäällikkö Riitta Autio, Suomen ympäristökeskus 

Jaa artikkeli
portofnaantali