Kuka isännäksi MTA Arandalle?

Selvitysmies Markku Mylly on saanut valmiiksi raportin tutkimusalus Arandan ylläpidon järjestämiseksi.

MTA Arandaa käyttävät Suomen ympäristökeskuksen lisäksi muun muassa Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Kuva: Panu Hänninen / SYKE

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus asettivat keväällä merenkulkuneuvos Markku Myllyn selvittämään valtion tutkimusaluksen MTA Arandan ylläpitoa, hallinnointia ja rahoitusta sekä niiden vaikutuksia merentutkimukseen ja -seurantoihin. Tällä hetkellä hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus. Aluksen varustamotoiminnasta huolehtii VG-Shipping Oy. Tämä sopimus päättyy viimeistään ensi vuoden lopussa.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus kertovat tiedotteessaan, että selvityksessä tarkasteltiin aluksen säilyttämistä SYKEllä, siirtoa SYKEltä jollekin muulle valtionhallinnon organisaatiolle ja myyntiä yksityiselle toimijalle. Selvityksessä käytiin läpi erityisesti Rajavartiolaitoksen, Merivoimien ja Arctia Oy:n hallinnointiedellytyksiä.

– Selvitys on tehty ripeästi toivotussa aikataulussa. Siihen on koottu hyvät pohjatiedot eri vaihtoehdoista ja arvioitu niiden kustannusvaikutuksia, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.

– Selvitysmiehen arvion mukaan nykytilanteen jatkaminen olisi varteenotettava vaihtoehto, mutta edellyttäisi lisärahoitusta. Ympäristöministeriö katsoo tarpeelliseksi jatkaa vielä keskusteluja muiden selvityksessä esitettyjen vaihtoehtojen yksityiskohtien tarkentamiseksi ja lopullisten päätösten tekemiseksi.

Viime vuonna peruskorjattua MTA Arandaa käyttävät Suomen ympäristökeskuksen lisäksi muun muassa Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos on ollut merkittävin SYKEn ulkopuolinen aluksen käyttäjä viimeisen viiden vuoden aikana, mutta Ruotsiin on valmistumassa oma merentutkimusalus. SYKE etsiikin nyt aktiivisesti uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

– Arandalla on tärkeä rooli Itämeren tilan seurannassa ja tutkimuksessa. Suomen ympäristökeskuksen ydinosaamista on monitieteinen ympäristötutkimus, ei laivan hallinnointi. Olisi hyvä, että aluksen hallinnoinnista vastaisi taho, jolla olisi luontevat ja toimivat edellytykset tähän tärkeään tehtävään. Nyt on sopiva ajankohta arvioida huolella, miten aluksen hallinnointi tulevaisuudessa hoidetaan, SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi toteaa.

Kehitettävästä hallinnointivaihtoehdosta riippumatta SYKE tulee vastaamaan jatkossakin Arandalla tehtävän tutkimuksen ja seurannan suunnittelusta sekä osaltaan toteutuksesta muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli
Freja