Maerskin kansipäällystöä Aboa Maren jäänavigointikurssilla

Kapteeneita ja kansipäällystöä Maersk Linelta osallistuu Aboa Maren jäänavigointia käsittelevään koulutussarjaan kesän ja syksyn aikana. Koulutus täyttää arktista merenkulkua koskevan polaarikoodin mukaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Koulutus on räätälöity Maersk Linen koulutustarpeiden mukaan ja koulutuksessa on otettu huomioon Maersk Linen uushankintojen, Baltic Feeder -alusten, operointi. Alukset on määrä toimittaa Maersk Linelle myöhemmin tänä vuonna.

Maersk Linen päällystö saa koulutusta polaarikoodin mukaisista määräyksistä, sekä tarvittavan osaamisen käsitellä uushankinta-aluksia vaihtelevissa jää- ja talviolosuhteissa. Ensimmäinen koulutusjakso Maersk Linen päällystölle pidettiin heinäkuussa ja seuraavat jaksot järjestetään loppuvuodesta 2017.

Päällystöä koskevat koulutusvaatimukset astuvat voimaan 1.7.2018

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodi (Polar Code, International Code for Ships Operating in Polar Waters) astui voimaan 1.1.2017. Polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla pohjoisilla arktisilla alueilla ja EtelКmannerta ympäröivillä alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille säädetään muita alueita tiukempia turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä (imo.org). Näillä alueilla liikkuvien alusten päällystön STCW:n mukaiset pätevyys- ja koulutusvaatimukset astuvat voimaan 1.7.2018, riippuen toiminta-alueen jääolosuhteista.

Simulaattorit mahdollistavat harjoittelun eri jääolosuhteissa

Harjoittelu toteutetaan Aboa Maren optimaalisessa koulutusympäristössä. Simulaattoreilla kurssiosallistujat pääsevät harjoittelemaan todenmukaisia tilanteita eri jääolosuhteissa. Aboa Maren simulaattoriympäristöä kehitetään jatkuvasti ja monesti koulutukset räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan, kuten myös näiden Maersk Linen koulutusten kanssa on tehty.

Aboa Mare on järjestänyt jäänavigointikoulutusta jo yli kymmenen vuoden ajan ja pystyy tätä nykyä tarjoamaan erittäin laajoja koulutuspaketteja. Polaarikoodin mukaista koulutusta tarvitaan sekä pohjoisilla että eteläisillä polaarialueilla. Aboa Maren Polar Code -kurssista on kaksi eri tasoa, Basic Level ja Advanced Level -tasot. Tason valinta riippuu sen alueen jääolosuhteista, jolla koulutettava operoi. Asiakkaan tarpeiden mukaan Aboa Marella on myös valmiudet järjestää aluksen käsittelykoulutusta jääolosuhteissa, jäänhallintakoulutusta tai räätälöityä jääharjoittelua Itämeren alueella tai muilla subarktisilla alueilla.

Lisätietoja antaa: Lehtori Ahti Hyppönen, Aboa Mare, puh. +358 44 762 3415, ahti.hypponen@aboamare.fi tai

Markkinointivastaava Leif-Christian Östergård, puh. +358 44 762 3422 leif-christian.ostergard@aboamare.fi

 

Jaa artikkeli