Maritime Accelerator vahvistaa meriteollisuuden kilpailukykyä

Suomen ja Turun seudun vahvan talouskasvun taustalla yhtenä tärkeänä tekijänä on ollut aallonpohjalta aallonharjalle noussut meriteollisuus. Jotta saavutettu asema ja taso voitaisiin turvata, tarvitaan entistä enemmän työtä kilpailukyvyn ja etenkin innovatiivisten ratkaisujen hyväksi. Käytännössä tarvitaan nykyistäkin laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Kesän aikana käynnistyvä Maritime Accelerator yhdistää globaalisti toimivat kärkiyritykset ja tuoretta osaamista ja innovaatioita synnyttävät kasvuyritykset.

Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu Suomen nostaminen Euroopan johtavaksi meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymäksi. Lounais-Suomen vankka osaaminen ja alueella vaikuttavat kansainväliset kärkiyritykset tarjoavat tavoitteen toteuttamiselle hyvät edellytykset.

– Meillä on vahva usko siihen, että muilta toimialoilta on löydettävissä myös merialan kehittämiseen soveltuvia innovaatioita, joita alalla itsellään ei ole resursseja kehittää – etenkin kun työkuorma on tällä hetkellä muutenkin suuri. Haluamme tuoda yhteen etabloituneita eturivin yrityksiä eri alojen alkuvaiheen ja kasvuhaluisten yritysten kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi it-sovelluksista, uusista teknologioista tai energia- ja kierrätysinnovaatioista, kertoo Maritime Accelerator -kiihdyttämöä Turku Science Park Oy:ssä valmistellut Senior Advisor, DI Jukka Laiterä.

Kiihdyttämöön valikoituville yrityksille rakennetaan kehitysohjelma, jossa tavoitteena on luoda uusia ja konkreettisia tuotteita kumppaniyritysten tarpeisiin. Kumppaniyrityksinä mukaan lähtevät heti alusta Royal Caribbean International ja Meyer Turku.

– Pyrimme löytämään kullekin kumppanille 5–10 yhteistyöehdokasta, joista kolmen työpajan kautta karsitaan lopullisiksi kumppaneiksi 1–3 yritystä. Valikoituneet yritykset sekä vastaavat ratkaisut ja tuotteet julkistetaan joulukuussa Helsingin Slush-tapahtumassa, Laiterä sanoo.

Tänään Turussa SHIFT-businessfestivaaleilla julkistettu Maritime Accelerator on ensimmäinen meritoimialan kiihdytysohjelma Suomessa. Jatkossa tavoitteena on toteuttaa ohjelma vuosittain, ja siten edistää niin kumppaniyritysten menestystä kuin innovatiivisia ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä oman toimintansa kasvattamisessa.

Jaa artikkeli
portofnaantali