Merenkulun ja luovien alojen naiset avautuivat työkokemuksistaan miesvaltaisilla aloilla

Ei ole ollut pelkissä hyvissä tuulissa purjehtimista, kun kuuntelee millaisia kokemuksia naisilla on ollut työhistoriansa aikana työpajassa, jonka Yrkeshögskolan Novian IRM-Tool projekti ja Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) järjestivät torstaina 23.8. Aboa Mare:n tiloissa, Turussa.

Kuvat: Teemu Nurminen

”Oli erittäin antoisa ilta. Kaikki mukana olleet naiset olivat valmistautuneet työpajaa varten ennakkotehtävän mukaisesti. Jotkut näyttivät oikein odottaneen kauemminkin, että pääsevät purkamaan kokemuksiaan muille naisille. Se osoittaa, että tämän tyyppisille tapahtumille on tarvetta, sanoo IRM-Tool -hankkeen projektipäällikkö Rita Rauvola.

Työpajaa järjestettiin yhdessä Wistan kanssa. Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) on merenkulun kansainvälinen naisverkosto, jolla on toimintaa yli 40 maassa ja jäseninä on yli 3 000 meri- ja kuljetusalalla sekä niihin liittyviltä toimialoilla työskenteleviä naisia. WISTA Finland on ollut aktiivinen 1980-luvulta lähtien ja jäseniä on Suomessa n. 130, jotka työskentelevätvarustamoissa, satamissa, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa, kaupallisella alalla, viranomaispuolella ja muilla logistiikkaan liittyvillä aloilla. Wistan tavoitteena on, että enemmän naisia hakeutuisi päättäviin ja vaikuttaviin asiantuntijatehtäviin merenkulun aloilla.

” Työpajassa kuultiin hauskoja juttuja, tunnustettiin onnistumisia, mutta oltiin avoimia myös erittäin vaikeista tilanteista, joita naiset ovat kohdanneet työelämässä. Tarinoiden avulla voidaan tunnistaa paljon voimavaroja ja, suorastaan selviytymiskeinojakin, joita naisilla on. Tapahtumassa kuitenkin todettiin myös, että viimeiset 10 vuotta esimerkiksi merenkulkuala on muuttunut paljon, ja parempaan suuntaan. Alalla työskentelee nykyisin paljon naisia ja myös johtavassa asemassa.”

Työpajan fasilitoivat Janne Junttila ja Anni Linko yritysten kehittämiseen erikoistuneessa Junttila & Linko -yrityksestä. Naisten tarinoita piirsi samanaikaisesti livekuvittaja Salla Lehtipuu.

– Hieman yllättävä oli se, että niin monet naiset ovat kokeneet, että heitä ei ole otettu vakavasti tai että heitä on kohdeltu epäreilusti työhön liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi neuvottelutilanteessa, vain sen takia että sattuvat olemaan naisia. Kuulimme myös tarinoita, joissa miehet ovat ottaneet kunnian heidän ideasta tai onnistumisesta. Naiset myönsivät, että ovat myös itse taipuvaisia aliarvioimaan omaa osaamistaan.  ja siitä syystä todella suuri määrä osaamista on myös tunnistamatta ja tunnustamatta ja näin jää myös hyödyntämättä yrityksissä.

Tapahtumasta saatiin positiivista palautetta ja osallistujat toivoivat enemmän vastaavia tapahtumia sekä uutta tapaamista myös saman porukan kanssa, jotta kaikki tarinat tulee kunnolla kuultua. Tapahtuman lopussa verkostoiduttiin vapaasti ja tutustuttiin Aboa Maren simulaattoreihin. Vaikka suurin osa osallistujista oli merenkulkualla työskenteleviä naisia, moni pääsi ensimmäistä kertaa harjoittelemaan navigointia.

IRM-Tool – Innovation Resource Moderating Tool -hanke on käynnissä huhtikuun loppuun 2019 saakka. Hankkeen tavoitteena on luoda kohtaamisia, joissa luovaa osaamista voidaan yhdistää meriteollisuuden innovaatiotarpeisiin, ja näin edistää uudenlaisten luovien työpaikkojen syntymistä. Projektia koordinoi Yrkeshögskolan Novia yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Meyer Turku-telakka on strateginen kumppani. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen budjetti on n. 400 000 euroa.

Piirros: Salla Lehtipuu

Jaa artikkeli
Freja