Meriklusterin toimialoilla osaajien tarve lisääntyy

Tekniikan alalla Varsinais-Suomessa on erityisesti vientiteollisuudessa pulaa korkean osaamisen työvoimasta.

Esimerkiksi meriklusteriin liittyvillä toimialoilla lisääntyy jatkuvasti erikoisosaajien tarve.

Koulutuksen alueellisen jakautumisen tulisi olla oikeassa suhteessa työpaikkojen sijaintiin. Tulevaisuudessa työpaikat siirtyvät enemmän kasvukeskuksiin, joten niiden alueilla tarvitaan uusien alojen osaajia. Varsinais-Suomen kasvavan vientiteollisuuden osaamistarpeet vaativat jatkossa aiempaa enemmän tekniikan ja liiketoiminnan osaajia. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy lähiaikoina neuvotteluja ammattikorkeakoulujen alakohtaisista aloituspaikoista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tekniikan alalla Varsinais-Suomessa on erityisesti vientiteollisuudessa pulaa korkean osaamisen työvoimasta.

– Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat 50 prosentista Varsinais-Suomen viennistä ja 70 prosentista alueen elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Korkean teknologian vientialalle osaaminen ja osaajien saatavuus on keskeinen menestystekijä. Siksi koulutuksen ja koulutusjärjestelmän on jatkuvasti uudistuttava, muistuttaa Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta.

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumista, profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä tulee vauhdittaa. Tässä näen Turun AMK:lla voivan olla merkittävän roolin Varsinais-Suomen suurimpana tekniikan alan kouluttajana. Samalla mahdollistetaan uudenlaiset ratkaisut koulutuksen ja tutkimuksen toteutukseen.

Esimerkkinä Teppo Virta mainitsee Turku Future Technologies (TFT) -yhteistyön, jonka valmisteluun on osallistunut merkittävä joukko varsinaissuomalaisten teknologiayritysten edustajia. Sillä on mahdollisuus muodostua kansainvälisestikin merkittäväksi yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ekosysteemiksi.

– Suomenkielinen DI-koulutus on ollut pitkään tämän alueen tavoitteena, ja nyt se näyttää toteutuvan, mikä on loistava asia. Varsinais-Suomen ja Turun seudun vahvuus pohjaa laajaan, laadukkaaseen ja monipuoliseen osaamiseen, korostaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve.

Monia merkkejä kasvusta näkyvissä

Meriklusteriin liittyvillä toimialoilla lisääntyy jatkuvasti erikoisosaajien tarve. Myös esimerkiksi teknisten myyjien kysyntä on kasvussa.

– Varsinais-Suomen elonkeinorakenne tarvitsee teknisten tuotteiden ja palvelujen myyntitaitoja, pelkät hyvät tuotteet ja palvelut eivät riitä globaaleilla markkinoilla, toteaa koulutus- ja tutkimuspäällikkö Marjo Kumpula Turun AMK:sta.

Samoin finanssi- ja kiinteistöpalvelujen myynti kaipaa uusia osaajia.

– If on keskittänyt myyntiä Turkuun. Kiinteistönvälitysalan keskusliitolta saimme juuri Yhteiskunnallisen Merkkiteko -huomionosoituksen. Kiinteistönvälityksessä korostuu monialaisuus, etenkin rakennustekniikan insinööriopiskelijoiden ja myynnin tradenomiopiskelijoiden yhteistyö, Kumpula kertoo.

Maakunnan kasvusta kertoo myös se, että ELY-keskuksen työllisyyskatsausten mukaan nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys laski useassa Varsinais-Suomen kunnassa viime vuonna, ja edelleen tänä keväänä. Valtakunnalliset ennakointitiedot koulutustarpeesta puhuvat samaa kieltä.

– Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ennakointitietojen mukaan Varsinais-Suomi on yksi niistä kuudesta maakunnasta, joissa AMK-tutkinnon suorittaneita on valmistumassa liian vähän suhteessa ennustettuun vuoden 2030 työvoimatarpeeseen, toteaa Turun AMK:n hallituksen puheenjohtaja Niko Aaltonen.

Jaa artikkeli