Museovirasto ja Metsähallitus tekevät meriarkeologisia kenttätöitä Jussarössä

Museoviraston ja Metsähallituksen yhteinen BalticRIM-hanke tekee tällä viikolla meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön vesillä. Kenttätöiden aikana inventoidaan Jussarön eteläpuolista aluetta viistokaiuttamalla sekä sukeltamalla.

Kenttätöiden tarkoituksena on rajata Jussarön laivaloukku-ilmiötä eli hylkykeskittymää. Alueella on useita tunnettuja laivojen hylkyjä sekä niiden osia; valtaosa laivoista on haaksirikkoutunut 1700- ja 1800-luvuilla. BalticRIM-hanke tutkii laivaloukkua meriarkeologisena kulttuuriperinnön ilmiönä sekä määrittää sille rajat. Alue tullaan rajaamaan Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin karttapalveluun, jota voi tarkastella osoitteessa www.kyppi.fi.

Kenttätöiden kulkua on mahdollista seurata Metsähallituksen Tammisaaren saariston kansallispuiston Facebook-sivulla.

Jaa artikkeli
portofnaantali