Sarvivalaat avittavat NASA:n tutkimuksia mannerjään sulamisesta

Grönlantia ympäröivät jäämassa sisältävät kymmenen prosenttia koko maapallon makean veden varannoista. Sulaessaan Grönlannin jäät nostavat valtamerten pintaa kuudella metrillä, eikä tutkijoiden piirissä ole epäselvyyttä sulamisen alkamisesta. Jopa 10 000 vuoden ikinen ikijää on suurin piirtein Teksasin osavaltion kokoinen.

Viime vuosi oli Jäämerellä lämpimin mitatun historian aikana, Bloomberg kirjoittaa. Tässä kuviossa Yhdysvaltain avaruushallinto NASA:n tutkijat ovat ottaneet käyttöön kaikki keinojen tietojen keräämisessä. Niinpä tutkijat käyttävät työssään myös sarvivalaita, jotka hyötyvät sulamisesta.

NASA:n OMG (Oceans Melting Greenland) -hankkeen johtaja Josh Willis sanoo, että sarvivalaat tarjoavat ainutlaatuista materiaalia sulamisprosesseista. Jopa 1 800 metrin sysyyksiin sukeltavat merten yksisarviset tuovat mukanaan planktonia ja krillejä juuri niiltä alueilta, joita OMG tutkii.

– Sarvivalaat ovat varsinaisia merentutkijoita ja ne vieläpä pitävät hommistaan, Washingtonin yliopiston meribiologi Kristin Laidre kertoo.

Sarvivalaat yksi monista tutkimusmenetelmistä

Kymmenen miljoonan dollarin viisivuotisessa OMG-hankkeessa NASA kerää tietoja jäätilanteesta valaiden, satelliittien, lämpötilojen ja meriveden suolaisuuden kautta. Tuloksia kootaan sekä laivoilta että lentokoneista. Lopullinen tavoite on selvittää se, miten nopeasti Grönlannin jää sulaa.

– Sehän meitä kiinnostaa, viekö mannerjään sulaminen tuhat, muutama sata vai vain 50 vuotta. Aikataulua emme vielä osaa ennustaa, NASA:n Willis sanoo.

Lairden työllä sarvivalaiden kanssa on yhtymäkohtia hylkeiden käytössä merentutkimuksen piirissä. Hylkeitä on käytetty etelämantereen tutkimuksessa ja hait ovat hoitaneet samoja hommia Tyynellä merellä.

Saksalainen kuulu tutkimuslaitos Max Planck Institute on kehittänyt mikrokokoisen Icarus-anturin, jonka avulla pikkulinnut ja mehiläiset keräävät tietoa säästä ja mahdollisista luonnonkatastrofeista.

Jäämassojen kartoitus on haastavaa

Jäätiköiden syvyyksiä on sen sijaan ollut vaikeaa ja kallista mitata tarkasti, koska työ on logistisesti monimutkaista. Yksikin mittaushanke vaatii paljon resursseja lentokoneineen, laivoineen, varusteineen ja tietenkin ihmisineen.

Tähän mennessä OMG-hanke on kartoittanut Grönlannin mannerjalustaa ja merenpohjan sulamisvirtauksia. Merenpohjan vuonojen kautta lämmin vesi pääsee sulattamaan ikiaikaista mannerjäätä.

Tutkija Willis ounastelee, että sarvivalaiden keräämät ja muista lähteistä saadut tiedot viittaavat siihen, että mannerjää sulaa nopeammin kuin on arvattukaan.

– Jos näin on, saamme kiittää sarvivalaita näiden tietojen hankkimisesta.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-24/narwhals-are-helping-nasa-understand-melting-ice-and-rising-seas

Jaa artikkeli