Talvimerenkulun tutkimus vastaa alan haasteisiin

Trafin ja Liikenneviraston talvimerenkulun tutkimusyhteistyönä on juuri valmistunut kuusi uutta tutkimusta. Uudet tutkimusraportit kartoittavat talvimerenkulkua mm. ruoripotkurilaitteiden kuormituksen, jääpeitteen satelliittikuvien tarkemman hyödyntämisen ja polaarikoodin tuomien jääoloista johtuvien napa-alueiden liikennöintirajoitusten näkökulmasta.

Trafin ja Liikenneviraston talvimerenkulun tutkimusyhteistyönä on juuri valmistunut kuusi uutta tutkimusta. Uudet tutkimusraportit kartoittavat talvimerenkulkua mm. ruoripotkurilaitteiden kuormituksen, jääpeitteen satelliittikuvien tarkemman hyödyntämisen ja polaarikoodin tuomien jääoloista johtuvien napa-alueiden liikennöintirajoitusten näkökulmasta.

Trafi ja Liikennevirasto rahoittavat yhdessä Ruotsin merenkulkuviranomaisten kanssa talvimerenkulun tutkimusprojekteja. 1970-luvulta käynnissä olleesta yhteistyöstä on saatu paljon konkreettista apua Suomen ja Ruotsin kansainvälisesti ainutlaatuisen talvimerenkulkujärjestelmän kehittämiseen.

”Ilmaston lämpeneminen tuo talvimerenkulkuun uusia haasteita, joita alan tutkimuksella pyritään ratkomaan. Tutkimustuloksia hyödynnetään myös alan sääntelyn, mm. jääluokkamääräysten kehittämisessä”, kertoo erityisasiantuntija Lauri Kuuliala Trafista.

”On tärkeää, että erilaisten päätösten taustalla on riittävästi tutkittua tietoa. Toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja siksi toivomme, että tutkimukseen suunnattua rahoitusta pystytään jatkossa kasvattamaan ja osapuolten yhteistyötä edelleen tiivistämään”, toteaa talvimerenkulkuyksikön päällikkö Markus Karjalainen Liikennevirastosta.

Talvimerenkulun tutkimusta lähes sadan raportin voimin

Talvimerenkulun tutkimusraportteja on kaikkiaan kertynyt lähes sata. Nyt julkaistaan seuraavat kuusi tutkimusta.

Notch towing operations: full scale measurements and observations
Aker Arctic, Teemu Heinonen

 • Täysmittakaavamittauksia jäänmurtajan hinausvaijerissa vaikuttavista voimista ja havaintoja hinausoperaatioista.
 • Tuloksia voidaan käyttää ohjeiden kehittämisessä haarukkahinauksiin sekä sääntökehitystyössä.

Inventory of ice performance for Baltic IA Super traffic 2007-2016 
Ilmatieteen laitos, Mikko Lensu ja Iiro Kokkonen

 • Raportissa on tutkittu IA Super jääluokitettujen nopeuksia eri jääolosuhteissa. Laivojen nopeudet on saatu AIS järjestelmästä (Automatic Identification System) ja jäätiedot on koottu eri havainto- ja ennustemateriaaleista.
 • Tietoja voidaan käyttää talvimerenkulkujärjestelmän toiminnan ennustamiseen.

 Azimuthing thruster ice load distribution studies
VTT, Maria Tikanmäki, Aki Kinnunen ja Pekka Koskinen

 • Raportissa esitellään laskennallinen menetelmä ruoripotkurilaitteiden jääniskuista aiheutuvan kuormitusjakauman arvioimiseen.
 • Kuormitusjakaumaa tarvitaan ruoripotkurilaitteen väsymismitoitukseen.

Dynamic response of propulsion shaft line systems to propeller ice torque excitation
VTT, Aki Kinnunen

 • Raportissa esitellään laskennallinen menetelmä laivan potkurilinjan värähtelyanalyysiin suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen mukaisella jääkontaktin aiheuttamalla vääntöherätteellä. Menetelmän tuloksia verrattiin täysmittakaavassa tehtyihin mittaustuloksiin.
 • Menetelmä soveltui potkurilinjan vääntövasteen ja nopeuden aleneman analysointiin potkurin jääkontaktin tapauksessa.

Improved satellite images using innovative interaction
VTT, Robin Berglund ja Lauri Seitsonen

 • Raportissa esitellään kaksi menetelmää, joilla olemassa olevista satelliittikuvista saadaan enemmän tietoa jääpeitteestä.
 • Menetelmillä voidaan vähentää kuvien väärintulkinnan vaaraa sekä ennustaa jääkentän liikettä.

Validation of the preliminary assesment regarding the operational restrictions of ships ice-strenghtened in accordance with the FInnish-Swedish ice classes when sailing in ice conditions in polar waters
Aalto yliopisto, Mihkel Kõrgesaar ja Pentti Kujala

 • Raportissa analysoidaan Polaari-koodin POLARIS järjestelmällä asetettuja jääoloista johtuvia liikennöintirajoituksia napa-alueilla suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen mukaan vahvistetuille laivoille ja tarkastellaan suomalais-ruotsalaisten jääluokkasääntöjen laidoituksen ja kaarituksen mitoitussääntöjä kehittyneillä analyysimenetelmillä.
Jaa artikkeli