Tutkimusmatka RV Lancella toi uutta tietoa merijään liikkeestä

Norjalainen tutkimusalus RV Lance ajelehtii parhaillaankin jäiden mukana Jäämerellä. Puoli vuotta kestävän tutkimusmatkan ensimmäisellä osuudella oli mukana myös Ilmatieteen laitoksen Jari Haapala. Matka toi paljon uutta tietoa Jäämeren merijään liikkuvuudesta.

Norjalainen tutkimusalus RV Lance ajelehtii parhaillaankin jäiden mukana Jäämerellä. Puoli vuotta kestävän tutkimusmatkan ensimmäisellä osuudella oli mukana myös Ilmatieteen laitoksen Jari Haapala. Matka toi paljon uutta tietoa Jäämeren merijään liikkuvuudesta.

Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikön päällikkö Jari Haapala oli mukana tutkimusalus RV Lancella, joka ankkuroitui loppiaisen jälkeen jäihin Huippuvuorten pohjoispuolella ja on ajelehtinut sitten vapaasti jäiden mukana.Ilmatieteen laitoksen osuutena on ollut toimittaa laivalle järjestelmä, jolla laivan omaan tutkaa voidaan käyttää jään liikkeiden seurantaan. Lisäksi jääkentälle asennettiin kymmenen erilaista poijuja, jotka mittasivat matkan aikana mm. merijään paksuutta, liikettä ja puristavuutta.

Jäät liikkuvat nopeammin ja enemmän kuin on arvioitu

Perinteisesti merijään liikettä voidaan havainnoida poijujen tai satelliittihavaintojen avulla. Nämä havainnot ilmentävät hyvin, miten yksittäiset lautat tai koko jääkenttä keskimäärin liikkuu. Keskimääräisen liikkeen lisäksi jääkenttään railoontuu, valliintuu ja hiertyy. Näitä prosesseja pystyttiin ensi kertaa havainnoimaan RV Lancelle asennetun jäätutkan avulla. Havaintojen mukaan jääkenttä on muodostunut liikkeeltään yhtenäistä alueista, jotka ovat suurempia kuin yksittäisen jäälautat mutta kooltaan alle 10 kilometriä. Näiden yhtenäisten alueiden välissä tapahtuu suuria muutoksia; jääkenttä avautuu ja railoissa muodostuu uutta jäätä. Toisinaan jääalueet hiertyvät toisiaan vasten tai puristuvat, jolloin ohuesta jäästä muodostuu paksuja jäävalleja.

Uusien havaintojen perusteella voidaan parantaa merijään fysikaalista kuvausta ilmastomalleissa ja siten paremmin arvioida, miten jääolot muuttuvat tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa arktisilla jääalueilla

Arktiset jääalueet ovat kokeneet muutoksia ilmastonmuutoksen myötä. Vuoden 2012 syyskuussa merijään laajuus saavutti kaikkien aikojen pienimmän arvon, 3,41 miljoonaa neliökilometriä. Samalla jäät ovat ohentuneet ja monivuotisen jään määrä vähentynyt. Merijään muutoksiin vaikuttaa monta yksittäistä tekijää, mutta perimmiltään muutokset johtuvat Arktisen alueen lämpenemisestä.

Monitieteiset tutkijaryhmät vaihtuvat laivalla kuuden viikon väliajoin. Haapala palasi Suomeen helmikuun lopussa.Jää- ja sääolot olivat matkalla erikoisasemassa, sillä tällä kertaa liikkeellä oltiin talviaikaan. ”Aikaisemmat vastaavat kampanjat on tehty keväällä tai kesällä, jolloin työolosuhteet ovat hyvät. Tällä kertaa töitä tehtiin keskellä pimeintä kaamosta ja lämpötila oli lähes koko ajan -30–40 asteen välillä. Tällaiset olosuhteet asettivat sekä tutkijoille että mittalaitteille haasteita, mutta kaikki suunnitellut havainnot saatiin matkan aikana toteutettua”, Haapala sanoo.

Lisätietoja: Ilmatieteen laitos, yksikön päällikkö Jari Haapala, puh. 040 757 3621, jari.haapala@fmi.fi

Norjan polaari-instituutti

Jaa artikkeli