Väitös talvimerenkulun turvallisuuden ja riskien hallinnasta

Osiris A., Valdez Banda, M.Sc. väittelee 8.6.2017 Aalto Yliopistossa aiheena, mitä etuja voidaan saavuttaa systemaattisella turvallisuuden ja riskien hallinnalla Suomen talvimerenkulussa?

Meriliikenne muodostaa keskeisen elementin tuonnin ja viennin tavaravirtojen kannalta ja  Suomessa liikenteen pitää sujua myös talviajan vaikeissa jääolosuhteissa. Suomalais-ruotsalainen talvimerenkulun systeemi (FSWNS) on vuosittain käytössä liikenteen turvallisuuden seuraamiseksi ja varmistamiseksi näillä vesialueilla. Systeemin käytön seurauksena onnettomuuksien esiintymistodennäköisyyttä on pystytty pienentämään. Toiminnan turvallisuuden systemaattinen tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä. Tähän liittyvät tärkeimmät kysymykset ovat: Mikä on nykyisen FSWNS:n turvallisuustaso? Mitkä ovat keskeiset tekijät systeemin toimivuuden kannalta? Mitkä ovat systeemin todelliset reunaehdot ja mitä voidaan tehdä systeemin toimivuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi ?

Osiris A., Valdez Bandan väitöskirja keskittyy näihin kysymyksiin vastaamiseen. Aluksi työssä analysoidaan talvimerenkulun systeemin toimivuuteen liittyviä riskejä ja turvallisuutta. Näin luodaan pohja systeemiin liittyvien riskien ja systeemin turvallisuuden ymmärrykseen. Väitöstyössä kuvataan ja määritellään tärkeimmät operaatiot talvimerenkulkuun liittyen keskittyen erityisesti alusten yhteentörmäysriskiin. Potentiaaliset riskien hallintakeinot analysoidaan komentosillalla toimivan miehistön toimien tukemiseksi ja parantamiseksi. Tämän analyysin pohjalta ehdotetaan uusia menetelmiä ja prosesseja talvimerenkulkusysteemin systemaattiselle suunnittelulle, toteuttamiselle, arvioinnille ja parantamiselle. Näin työn tavoitteena on vahvistaa ja edistää talvimerenkulkusysteemin riskien ja turvallisuuden systemaattista hallintaa.

Tilaisuuden vastaväittäjänä toimii Professori Jens-Uwe Schröder-Hinrichs, World Maritime Universitystä Ruotsista. Valvoja on Aalto Yliopiston professori Pentti Kujala, Insinööritieteiden korkeakoulu, Konetekniikan laitos.

Jaa artikkeli