26.11.2018

Vt 9 Jännevirran silta -hanke valmistui

Tänään vihittiin käyttöön Suomen kuudenneksi pisin silta. Hankekokonaisuuteen kuulunut uusi laivaväylä otettiin käyttöön viime viikolla. Vt 9:n liikennemäärä on noin 7500 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja likennemäärien on arvioitu kasvavan 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

©ELY-keskus

Lisäksi hankkeeseen kuului valtatien linjauksen ja tasauksen parantaminen noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolilla, yksityisteiden liittymien parannuksia, kevyen liikenteen järjestelyjä sekä tie- ja katuvalaistuksen uusimista.

Alueella odotettu ja toivottu hanke

Vt 9 on tärkeä Joensuun ja Kuopion välinen yhteys, joka liikenneviraston tiedoitteen mukaan palvelee työssäkäynti- ja vapaa-ajan liikennettä, elinkeinoelämää matkailusta kuljetuksiin, paikallista asiointia ja sujuvaa arkea. Yhteyden pahin pullonkaula on nyt korjattu.

”Myös tulevaisuudessa tarvitaan uusia siltoja sekä uusia teitä, ratoja ja vesiväyliä. Vaikka maailma digitalisoituu ja liikenne automatisoituu, ei liikkuminen vähene”, Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman totesi Jännevirran sillan juhlaseminaarissa maanantaina.

Vt 9:n liikennemäärä on noin 7500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin kuusi prosenttia. Liikennemäärien on arvioitu kasvavan 22 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Valtatielle tehdyt parannukset ja kiinteä korkeampi silta tekevät nyt ajoneuvo- ja vesiliikenteestä sujuvampaa ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Suomen kuudenneksi pisin silta

Lokakuussa 2016 alkanut hanke on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, sillan koosta lähtien.

”Hankkeeseen kuului monia ainutlaatuisia siltarakentamisen työvaiheita, kuten perustusten teko isojen porapaalujen kanssa, kannen palkkien paikalleen työnnöt, isojen palkkikappaleiden nostot, sillan keskilohkon jättinosto, siltakannen valaminen ja vanhan sillan purkaminen. Työmaa huomioi myös tie- ja vesiliikenteen tarpeet koko hankkeen ajan”, kertoo hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Jännevirran uusi siltahanke toteutettiin osana liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen tämänhetkinen kustannusarvio on noin 31 miljoonaa euroa, mikä on 30 prosenttia vähemmän alkuperäisestä budjetoidusta rahoitustarpeesta.

Vt 9 Jännevirran silta -hanke numeroina:

Jännevirran uusi silta, pituus 577 m ja korkeus 25 m
Uutta suorempaa vesiväylää 2,5 km
Valtatie 9 parantamista 3,2 km
Uusia kevyen liikenteen väyliä 4,8 km
Kevyen liikenteen siltoja 3 kpl
Jänneniemen eritasoliittymä ja risteyssilta
Meluesteitä lähes 3 km

Seuraa hanketta:

liikennevirasto.fi/vt9jannevirta

Facebook Vt 9 Jännevirran silta

Jaa artikkeli