07.06.2019

Aikatietoa etsimässä

Aluksen tulo- ja lähtöajat ovat usealle merenkulun toimijalle kriittistä tietoa oman toiminnan organisoinnin kannalta.

Kuva: Aluskartta.com

Muun muassa agentit, narumiehet, ahtaajat, hinaajat ja luotsit ovat työssään riippuvaisia ajantasaisesta tiedosta aluksen saapumisesta ja lähdöstä. Satamassa agentit ovat aluskäynnin kannalta avainhenkilöitä tämän tiedon jakamisessa ja vastaanottamisessa.

Valitettavasti yhtä sujuvaa tapaa aikatiedon jakamiseen ei vielä ole. Aluksen lähtöaikatietoa koskevassa selvityksessä (Janne Saarikoski, 2019) todetaan, että aluksen lähtöaikaa etsitään useasta lähteestä: satamien verkkosivuilta, omasta toiminnanohjausjärjestelmästä, luotsintilausten aikatauluista ja viimeiseksi sitten ahtaajien tupakkapaikalta. Tämä ei ehkä ole ihan nykyaikaa!

Asialle on siis syytä tehdä jotain. Traficomin vetovastuulla on perustettu Aikatieto-työryhmä ja tukiryhmä, joiden tavoitteena on, että ajantasaisesti tarkentuva laivan saapumis- ja lähtöaikatieto olisi kaikilla sitä tarvitsevilla helposti saatavilla. Työryhmää fasilitoi Traficomin erityisasiantuntija Katariina Kalatie ja siinä on mukana agenttien lisäksi satamia, operaattoreita sekä viranomaisia.

Työryhmä kartoittaa kesän aikana kahden esimerkkitapauksen kautta toimitusketjun prosessia ja siinä mukana olevia tiedon tarvitsijoita. Esimerkkinä on linjaliikenteen tarvitsema aikatieto Hangossa ja Helsingissä. Toinen esimerkkitapaus on Kokkolan satama ja hakurahtiliikenteen tarvitsema aikatieto. Lisäksi kartoitetaan aikamääritelmiin liittyviä standardeja ja talviliikenteen erityispiirteitä aikatiedon suhteen.

On kaikkien etu, jos käytämme jo olemassa olevia tiedonjakotapoja eli esimerkiksi Portnetiä paremmin ja tehokkaammin. Minkä tahansa tiedonjakojärjestelmän mobiilikäyttö on kaikkein sujuvin toimintatapa, jolla tieto voidaan jakaa koko toimitusketjulle. Työryhmän työskentely tukee välillisesti Portnetin jatkokehittämistä tai ehkä jopa Portnet 2.0 suunnittelua.

Työryhmän on tärkeää huomioida myös muut maailmalla meneillään olevat kehityshankkeet kuten EU:n EMSWe (European Maritime Single Window enviroment), uuden tullausjärjestelmän (UTU) rakentaminen ja tiedon standardointiin liittyvät projektit, joita on useita (ks. esim. Tiedon harmonisoinnin nykytila). Agenttien näkökulmasta ei tarvita enää yhtään uutta järjestelmää, johon tietoja tulee päivittää!

Aikatieto-työryhmän työskentely on avointa. Tietoa projektin etenemisestä jaetaan koko työryhmälle ja tukiryhmälle sekä siitä raportoidaan eri kanavissa. Lisätietoa: katariina.kalatie(at)traficom.fi

Sari Turkkila

Toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklariliitto
www.shipbrokers.fi

Jaa artikkeli