24.03.2021

Katse meriklusterin tulevaisuuden tekijöihin

Suomen Meriklusteri yhteistyöhankkeessa käännettiin vuoden 2020 kriisin keskellä katse tulevaisuuteen. Fokuksessa oli meriklusterin osaamisen turvaaminen ja alan vetovoimaisuus erityisesti nuorten parissa. Tulevaisuutta ajattelen kovien tekijöiden houkutteleminen tulee olemaan yksi alan suurimmista haasteista.

Vuosi 2020 tullaan muistamaan poikkeuksellisena ajanjaksona. Koko yhteiskuntaa ravisuttanut koronapandemia vaikutti vahvasti myös meriklusterin toimintaan ja vuosi oli monella tapaa vaikea. Lomautuksilta ja irtisanomisilta ei alan yrityksissä vältytty. Toisaalta meriklusterin toimintojen merkityksellisyys on kriisin keskellä noussut esiin yhteiskunnallisesti, ja Suomelle kriittisten merikuljetusten jatkuvuus on saatu turvattua läpi vuoden.

Haasteellisista olosuhteista huolimatta, Suomen Meriklusteri yhteistyöhankkeessa katse kohdennettiin tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteiden nähtiin olevan entistä ajankohtaisempia koronapandemian muuttaessa meriklusterin toimintaympäristöä. Alan palautuessa kriisistä, niin vihreän merenkulun edistäminen, innovaatioiden syntymisen tukeminen, kuin tulevaisuuden osaamisen turvaaminen tulevat olemaan ensisijaisen tärkeitä teemoja. Yhdeksi vuoden 2020 hankkeen keskeisimmistä aiheista valikoitui meriklusterin tulevaisuuden osaaminen, ja alan houkuttelevuuden sekä näkyvyyden nostaminen erityisesti nuorten parissa.

Merenkulku ja siihen liittyvä osaaminen ovat Suomen taloudelle merkittävä sektori. Meriklusteri työllistää jo nyt Suomessa yli 50 000 henkilöä ympäri maata ja sen liikevaihto ylittää 13 miljardia euroa. Suomella on tulevaisuudessa mahdollisuus tulla yhdeksi maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat palautuvat ja lähivuosikymmeninä kasvavat. Suomella voi myös olla kokoaan suurempi vaikuttamisen paikka maailmanlaajuisissa päästötalkoissa.

Kun kyse on Suomen kilpailukyvystä globaaleilla markkinoilla, yksi tärkeimmistä vahvuuksistamme on korkean tason osaaminen. Toisin sanoen, vahvuutemme on ne tuhannet ihmiset, jotka työskentelevät meriklusterin yrityksissä. Tulevaisuutta ajattelen, osaavien työntekijöiden houkutteleminen tuleekin olemaan yksi alan suurimmista haasteista. Digitalisaation ja automaation edistyessä, alalle tullaan tarvitsemaan yhä enemmän myös uudenlaista osaamista. Yhteiset ponnistelut päästöjen vähentämiseksi, sekä uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittäminen, vaativat tuoreita näkökulmia ja huippuluokan tekijöitä. Kilpailu kovimmista tekijöistä on tunnetusti kova, niin eri alojen kesken kuin kansainvälisesti. Parhaiden työntekijöiden voittaminen tulee edellyttämään aktiivisia alan houkuttelevuutta lisääviä toimia.

Meriklusterilla on kuitenkin myös paljon tarjottavaa. Tekijöitä eri taustoista tarvitaan hyvin erilaisiin tehtäviin, maasta merelle. Alalla on kasvupotentiaalia ja se on aidosti kansainvälinen. Työtehtävät ja urat ovat monipuolisia ja työ on merkityksellistä. Suomen meriklusteri on edelläkävijä vastuullisuudessa ja uusien teknologioiden kehittämisessä. Meriklusterista löytyy väylä olla mukana luomassa huomisen ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja vaikuttaa tulevaisuuteen.

Vuoden aikana meriklusterihankkeessa toteutettiin aiheen tiimoilta useita toimia, kuten nuorisoviestintästrategian, podcast sarjan ja TET-harjoittelusivuston tuottaminen. Viestintästrategiaan sisältyy lukio- ja ammattikouluikäisille kohdennettu viestintäkonsepti, sekä konkreettisia toimenpiteitä kohderyhmän tavoittamiseksi ja meriklusterin vetovoiman lisäämiseksi. Podcast sarja Tuulta purjeisiin – Merenkulku murroksessa esittelee meriklusterin eri osa-alueita modernilla otteella. Podcast sarja julkaistaan keväällä ja se tulee maksutta kuunneltavaksi Sanoma Median Supla-äänipalveluun. Merialan TET-sivusto esittelee nuorille merialaa ja sen mahdollisuuksia, sekä tarjoaa alustan harjoittelupaikkojen löytämiseksi alalta. TET, eli työelämään tutustuminen on osana peruskoulun yläkoulua tehtävä harjoittelujakso.

Suomen meriklusterihanke päättyi vuoden 2020 loppuessa, mutta yhteistyö ja nuorille kohdennetut toimenpiteet tulevaisuuden meriklusterin hyväksi jatkuvat.

Suomen Meriklusteri on merialan keskeisimpien elinkeinotoimijoiden yhteistyöhanke. Hankkeen vetäjinä toimivat: Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry ja Satamaoperaattorit ry. Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä Ely-keskuksen rahoittama.

Maj Jäntti

Projektipäällikkö, Suomen Meriklusteri / Viestintäpäällikkö, Suomen Varustamot ry

Jaa artikkeli