21.05.2019

Satamiin lisää maasähkön käyttöä

Vaikka tiedeyhteisöstä kuuluukin lupaavia näkemyksiä siitä, että ilmastonmuutos olisi kuin olisikin taklattavissa tulevaisuuden teknologioilla, on varmasti niin, että sitä odoteltaessa talkoisiin tulee ryhtyä.

Globaali merenkulku on sitoutunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2050 mennessä ja liikenteen, maa- ja meripuolen kuljetusmuotojen, vähäpäästöisyyttä edistetään kansallisesti toimin. Kannustein ja mahdollisesti myös keppiä käyttäen. Tässä eri kuljetusmuotojen välimaastossa – olematta itse kuljetusmuoto – satamat ovat valmiita edistämään kasvihuonekaasujen vähentämistä sataman alueella. Oivallinen keino tähän on edistää maasähkön käyttöä satamassa.

Suomi tulee selvästi pohjoismaisia naapureitaan jäljessä satamien maasähkön infrastruktuurin rakentamisessa.

Toisaalta on myös niin, että niin sanottua turhaa infrastruktuuria on tarpeetonta rakentaa, jos sitä ei haluta käyttää. Vastavuoroisuus on tässäkin valttia!

Näin hallitusohjelmaneuvottelujen hengessä, tuleva hallitus voisi sitoutua omalta osaltaan luomaan maasähkön infran rakentamiseen kannustimen samoin kuin kannustaa varustamoja käyttämään laiturissa ollessaan apukoneiden sijaan maasähköä. Siirtymisellä nykyistä laajemmin maasähkön käyttöön lisätään päästöttömyyden lisäksi henkilöstön työn laatua ja kaupunkisatamissa naapuruston asukastyytyväisyyttä.

Aiemmin Suomessa on kannustettu merenkulun vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittymistä notifioidulla ympäristötuella. Maasähköinfran rakentaminen on jatkoa sille hyvälle kehitykselle, mitä on edistetty Itämeren kestävän merenkulun kehittämiseksi.

Laivakoko kasvaa edelleen myös Itämeren alueella. Kuljetettavan yksikön synnyttämät ympäristöhaitat kevenevät suhteellisesti.

Satamat puolestaan suunnittelevat pitkäjänteisesti sataman infrastruktuurin kehittämistä vastaamaan merenkulun tarpeita. Tässä vastuullisella vesirakentamisella on tärkeä rooli. Samoin valtiovallan ennustettavalla liikenne- ja väyläinvestointipolitiikalla ja satamien tasapuolisella kohtelulla on keskeinen merkitys talouden kilpailukyvystä huolehdittaessa.

Ihmisten ja rahdin kuljettaminen ansaitsevat niin EU:n tulevassa työohjelmassa kuin uuden hallituksen ohjelmatyössä riittävän huomion.

Annaleena Mäkilä

Toimitusjohtaja
Suomen Satamaliitto ry

Jaa artikkeli