10.11.2020

Annaleena Mäkilä valittu Euroopan satamien johtoon

Suomen Satamaliitto ry:n toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä on tänään valittu European Sea Ports Organisation ESPO:n puheenjohtajaksi. Mäkilä on toimi-nut Suomen Satamaliiton toimitusjohtajana vuodesta 2012 alkaen. Tehtäväs-sään hän seuraa toimitusjohtaja Eamonn O’Reilly’a (Dublin Port Company).

ESPO:n vuosikokous valitsi varapuheenjohtajiksi toimitusjohtaja Zeno D’Agostinon (Port Network Authority of Eastern Adriatic Sea, Trieste, Italy) ja toimitusjohtaja Daan Schalckin (NorthSeaPort, Ghent, Belgium). Annaleena Mäkilä on toiminut ESPO:n varapuheenjohtajan tehtävässä kolme kaksivuo-tiskautta (2014-2020).

”Puheenjohtajuus Euroopan merisatamien edunvalvonnan johdossa on orga-nisaation historian ensimmäinen Pohjoismaissa ja koko Itämeren alueella. Nimitys on osoitus aktiivisesta ja pitkäjänteisestä satamien asioiden edistä-misestä Eurooppa-tasolla. Valtaosa Suomen satamien toiminnan edellytyksiä koskevasta sääntelystä toteutuu EU:n puitteissa.”

”Satamat ovat osoittaneet kestävyytensä kevään pandemian iskiessä ihmis-ten ohella markkinoihin ja jäsenvaltioiden talouksiin. Euroopan satamat ha-luavat nyt olla mukana EU:n sisämarkkinoiden käynnistämisessä ja kestävän kehityksen ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Rima on korkealla ja haasteita on paljon. Vihreän elpymisen (Green Recovery) tu-keminen onnistuu, jos satamat kaikkialla Euroopassa voivat toteuttaa talou-dellisia ja toiminnallisia strategioitaan.”

ESPO on 1980-luvulla perustettu Euroopan merisatamien edunvalvonnan or-ganisaatio, joka kokoaa satamien johdon muodostamaan alan näkemykset EU-instituutioiden päätöksentekoon. Samalla ESPO ylläpitää alan keskinäisen vuorovaikutuksen asiantuntijaverkostoa. ESPO:n jäseninä ovat EU:n merellis-ten jäsenvaltioiden kansalliset satamaorganisaatiot ja ETA-jäsenmaiden (ku-ten Norjan ja Islannin) satamia.

Jaa artikkeli