18.03.2020

Merialan työntekijät kuuluvat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön

Hallitus on linjannut osan merialoilla työskentelevistä kuuluvaksi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön.

Vuosaaren satama

Yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö on määritelty hallinnonaloittain.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla kriittisiksi toiminnoiksi katsottiin

 • Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy
 • Väylävirasto
 • Ilmatieteen laitos
 • ELY-liikennevastuualueen henkilöstö:
  • Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)
  • ELY-L valmius- ja varautumistehtävät
  • Finferries saaristoliikenne
 • TMF-konserni (Traffic Management Finland)
 • Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia
  • Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.
 • Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö
  • kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat
  • HSL liikenteenohjaus
  • turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)
 • Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö
  • Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset
  • kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut
  • kuorma-autojen mekaanikot
  • terminaalihenkilöstö
 • Jakeluliikenne ja postitoiminta:
  • Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta
  • Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta
 • liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)
 • Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy)
  • luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat
 • Ilmailu:
  • lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, ilmailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat
  • lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö
  • lentoaseman turvatarkastushenkilöstö  ja turvavalvomo
  • lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö
 • Raideliikenne:
  • Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turvalaite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät,  sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.
 • Tietoliikennepalvelut
  • Teleoperaattoreiden,  internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietoturva-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.
 • Luokitus- ja arviointilaitokset
 • Ajoneuvokatsastus
 • Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

 

Jaa artikkeli