EU-rahoittaa vetyalusten kehittämistä Ranskassa ja Norjassa

Euroopan unionin Horizon 2020 -keksintörahasto on myöntänyt viiden miljoonan euron määrärahan kahdelle vetyä alusten energialähteenä käyttävälle Flagships -testihankkeelle.
– Flagships -hanke nostaa vedyn käyttömahdollisuudet merialan tulevaisuuden polttoaineena aivan uudelle tasolle koko maailmassa, VTT:n projektipäällikkö Antti Pohjoranta sanoo.

Norjalaiset kehittävät nestemäisellä vedyllä kulkevaa matkusta-autolauttaa. Norledin operoima vetylautta olisi osa Norjan julkisen liikenteen järjestelmää.
Ranskalainen hanke suunnittelee vetykaasua käyttävää työntöproomua Rhône-joen rahtiliikenteeseen. Alusta operoi ranskalainen Compagnie Fluvial de Transport eli CFT-varustamo.

Norjalaiset puolestaan kehittävät nestemäisellä vedyllä kulkevaa matkusta-autolauttaa. Norledin operoima vetylautta olisi osa Norjan julkisen liikenteen järjestelmää.

Flagships-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelmasta, joka kehittää muun muassa liikenteen vaihtoehtoisia polttoaineratkaisuja vedyn ja polttokennojen yhteiskäytön avulla.

VTT:n projektipäällikkö Antti Pohjorannan mukaan sekä EU että meriala uskovat vetyyn tulevaisuuden yhtenä energialähteenä, joka voi hidastaa ilmastonmuutosta.

– Flagships -hanke nostaa vedyn käyttömahdollisuudet merialan tulevaisuuden polttoaineena aivan uudelle tasolle koko maailmassa, Pohjoranta sanoo.

VTT:n teknillinen tutkimuslaitos on mukana koordinoimassa EU:n energiatutkimuksen hankkeita.

Vedyllä zero-tason päästöihin

Flagships-hankkeissa kahdelle alukselle asennetaan yhteensä 1 MW:n verran polttokennoja ja uusiutuvan energian lähteitä. Näiden ansiosta alukset ovat käytännössä päästöttömiä ja äänettömiä, The Motorship kirjoittaa.

Norjassa tutkitaan mahdollisuuksia korvata biodieselin käyttö vedyllä reitillä, joka sijaitsee Stavangerin pohjoispuolella Finnøyssä. Saaristoisella laivareitillä alukset pysähtyvät usein ja akkujen lataaminen on vaikeaa laitureiden välisillä lyhyillä ajomatkoilla.

Norled-varustamo on jo tutkinut vedyn käyttöä monissa muissakin hankkeissa, kuten maailman ensimmäisellä nestemäistä vetyä käyttävällä aluksella, joka liikennöi Hjelmelandissa läntisessä Norjassa.

Vetypolttoaine tarvitsee luotettavaa jakelua

EU-rahoituksen lisäksi vetylaivat tarvitsevat paljon taloudellista tukea CFT:n ja Norledin kaltaisilta varustamoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Vetypolttoaine tarvitsee myös koko Euroopan laajuisen jakelujärjestelmän, uusia aluskonsepteja sekä laivanrakennuksen osaamista.

– Olemme  iloisia EU:n komissiolta saamastamme tuesta ja toivomme, että myös Ranskan hallitus ja paikalliset viranomaiset avustavat meitä kehittämään vedystä ympäristölle ystävällistä ja äänettömämpää polttoaineratkaisua, CFT:n jokiliikenteen johtaja Matthieu Blanc sanoo Motorshipille.

Flagships-vetykonsortion jäsenet ovat CFT:n ja Norledin ohella OEM ABB, suunnittelutoimisto LMG Marin, polttokennoyhtiö Ballard Europe ja alusten energiakäytön hallintaa tarjoava PersEE.

 

Jaa artikkeli