ICS peräänkuuluttaa nopeaa toimintaa päästöjen vähentämiseksi

Viime viikolla maailman varustamoalan järjestöjen edustajat kokoontuivat Färsaarille kansainvälisen kattojärjestönsä International Chamber of Shipping:in vuotuiseen yleiskokoukseen keskustelemaan liiton tavoitteista.

Tapahtumaa isännöi Shipowners of the Faroe Islands.

ICS:n kokouksessa sovittiin toimenpiteistä, joilla tuetaan YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) strategiaa kansainvälisen merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ilmastonmuutoksen tavoitteiden mukaiseksi.

– On ehdottoman tärkeää, että IMO-jäsenvaltiot ottavat käyttöön uuden globaalin asetuksen lyhyen aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ympäristönsuojelukomitean vuonna 2020 pidettävään istuntoon mennessä. Tämän pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä edelleen vuoteen 2023 mennessä, jotta voimme saavuttaa IMO: n tavoitteen vuodelle 2030. Teemme laajaa yhteistyötä hallitusten kanssa, jotta saataisiin aikaan kattava ehdotus, joka voidaan toimittaa IMO:lle tämän vuoden syyskuussa, ICS:n puheenjohtaja Esben Poulson sanoi.

– Ehdotuksen ytimessä on Super SEEMP -konsepti, jossa edellytetään varustamoilta näyttöjä toimenpiteistä polttoaineen kulutuksen vähentämisestä. Suoritettuja toimenpiteitä tullaan valvomaan tiukasti, Poulson jatoi.

Yleiskokouksessa korostettiin nollahiilipolttoaineiden sekä propulsiojärjestelmien tutkimuksen ja kehittämisen tärkeyttä IMO:n asettamien kasvihuonepäästörajojen saavuttamisessa. Tavoitteeksi on asetettu on 50%:n vähennys kasvihuonepäästöjen määrässä 2050 mennessä, huolimatta kansainvälisen merenkulun kasvusta. Myös laajamittaista yhteistyötä muiden teollisuusalojen kanssa tarvitaan tutkimus- ja kehitystyön nopeuttamiseksi.

Rikkipäästöjen ISO-standardi

ICS:n jäsenet toistivat sitoumuksensa IMO:n maailmanlaajuisesten rikkipäästöjen käyttöönotosta, huolimatta turvallisten ja yhteensopivien polttoaineiden jatkuvasta epävarmasta saatavuudesta.

Öljypolttoaineen käyttöön liittyvien alusten turvallisuuden parantamiseksi polttoainetoimittajia rohkaistaan siirtymään kehitteillä olevaan ISO-standardiin. Tämän lisäksi toimijoilta edellytetään suoraa raportoimista IMO:lle polttoaineongelmien kartoittamiseksi.

Kokouksessa oltiin myös huolissaan jatkuvista viivästyksistä rikkipäästöjen ISO-standardin laatimisessa. Onhan standardin täysimittainen maailmanlaajuinen käyttöönotto enää kuukausien päässä.

– On tavattoman tärkeää, että kaikki osapuolet hallituksista, ISO-järjestöstä, öljyntuottajista tankkerinvalmistajaiin tuplaavat panoksensa jotta tavoitteisiin päästään aikataulussa’, Poulson jatkoi.

Esben Poulsen jatkaa ICS:n puheenjohtajana ja uudeksi varapuheenjohtajaksi kokouksessa valittiin Lasse Kristoffersson, muina varapuheenjohtajina jatkavat John Adams, Emanuele Grimaldi sekä Mark Martecchini. Suomen Varustamoja kokouksissa edustavat Tiina Tuurnala ja Mikki Koskinen, joka on myös ICS:n hallituksen jäsen. Tapahtumaa isännöi Shipowners of the Faroe Islands.

teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli