ICS: polttoaineriski uhkaa maailmankaupan sujuvuutta

Laivanvarustajien etujärjestö International Chamber of Shipping varoittaa merenkulkujärjestö IMO:n päästörajoitusten aiheuttavan merenkulun polttoainehuollolle sekä kustannus- että riittävyysongelmia. Kaikkien maiden hallituksilta tarvitaan nopeita toimia, jos kansainvälisen kaupan kuljetusten sujuvuus halutaan halutaan varmistaa, järjestö sanoo tähän asti kärkevimmässä kannanotossaan merenkulun päästösopimukseen.

IMO:n tiukat päästörajoitukset tulevat voimaan alle kahden vuoden päästä. Tällöin kauppa-alusten polttoaineiden rikkipitoisuuden yläraja laskee 0,5 prosenttiin. Sääntöihin voidaan yltää myös asentamalla kalliita rikkipesureita tai siirtymällä LNG:n käyttöön.

ICS huomauttaa, että päästöpelin nappuloita eivät ole vain varustamot. Myös suurella osalla maailman öljynjalostamoista on vaikeuksia yltää IMO:n päästörajoituksiin. Joka tapauksessa jalostamoiden tuotantosuuntien muutokset vievät aikaa ja tulevat kalliiksi.

– Jolleivat eri lippumaiden hallitukset ota lukuisia vakavia asioita esille jo muutaman kuukauden kuluessa, merenkulun sujuvat kuljetukset ovat uhattuina, ICS:n puheenjohtaja Esben Poulson sanoo tiedotteessaan.

– Tällä hetkellä kukaan ei tiedä sitä, millaisia polttoaineita on tarjolla ja millä hinnalla. Jos asioihin ei tartuta nopeasti, eteen tulee tilanteita, joissa alukset ja rahdit pysähtyvät satamiin, Puolsen heittää lisää löylyä tulevista uhkakuvista.

Hän huomauttaa, että alan toimijoiden pitää ymmärtää myös se, että varustamoiden uusien polttoaineiden ostot alkavat jo kuukausia ennen tammikuun 1. päivän takarajaa vuonna 2020.

ICS edustaa eri maiden kansallisia varustamoyhdistyksiä. Jäsenvarustamoiden tonnisto vastaa 80 prosenttia koko maailman kauppalaivastosta, Bloomberg kirjoittaa.

IMO ei lipeä aikatauluistaan

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO työskentelee yhdessä sekä eri maiden viranomaisten että varustamoiden ja öljyalan yritysten kanssa uusiin polttoainesääntöihin sopeuduttaessa, järjestön edustaja Natasha Brown kirjoittaa vastineessaan Poulsenin hätähuutoon.

YK:n alainen IMO edellyttää, että päästöjen aikatauluista ei livetä ja että kaikki noudattavat uusia sääntöjä heti ensi päivästä alkaen.

Merikuljetusten ajautuminen kriisiin ei ole kenenkään etu. Koska 90 prosenttia kansainvälisestä kaupasta kulkee köleillä, voisi kuljetusten tökkiminen suistaa maailmantalouden uuteen lamaan.

Bloombergin kyselyiden mukaan öljynjalostamoiden edustajilla on erisuuntaisia näkemyksiä siitä, millaiset polttoaineet kelpaavat käyttöön tulevaisuudessa. Jalostamoiden mielestä ei ole olemassa yhtä polttoainetta ylitse kaikkien muiden, toisin sanoen mitään ei ole sovittu eikä standardoitu.

Morgan Stanley nosti jo öljyennusteitaan

Uusilla päästörajoituksilla on erittäin laajat vaikutukset koko energia-alalle. Näin uskoo ainakin sijoituspankki Morgan Stanley, joka odottaa öljyn ja öljytuotteiden hintojen nousevan uusien polttoaineiden kuten merilaatuisen kaasuöljyn kysynnän kasvaessa.

Tällä hetkellä merenkulku käyttää enimmäkseen raskasta polttoöljyä, jota kutsutaan myös tynnyrin pohjille jääväksi tuotteeksi sen jälkeen kun laadukkaammat ja hinnakkaammat tuotteet on ensin jalostettu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-21/world-trade-safety-at-risk-from-new-ship-fuel-rule-ics-says

Jaa artikkeli