Laivameklariliiton Turkkila: Pitkäjänteinen liikennejärjestelmäsuunnittelu on kaikkien kannalta hyvä asia

Hallitusohjelman sisältö on puhuttanut yrityksissä koko kuluneen viikon. Yrityksille toimintaympäristön muutosten ja viranomaisten toiminnan ennakoiminen on ensiarvoisen tärkeää.
– Sääntelyn purku ja tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentäminen ovat loistava linjaus, Suomen Laivameklariliiton toiminnanjohtaja Sari Turkkila sanoo.

- Sisävesiliikenteen kehittämisohjelma on erittäin iloinen asia ja tarjoaa toivottavasti tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia alueen liiketoiminnalle, Sari Turkkila sanoo.

Itämeri -strategian päivittäminen aloitetaan, mikä on Turkkilan mukaan hyvää jatkumoa tänä vuonna luodulle Meripolitiikalle.

– Strategian päivitys on hyvä mahdollisuus huomioida koko merilogistiikan kehittäminen. Toivomme, että merenkulun ja erityisesti satamien tiedonkulun kehittämiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät asiat pysyvät edelleen tiukasti mukana agendalla. Merilogistiikalla on oma ja keskeinen rooli.

– Sisävesiliikenteen kehittämisohjelma on erittäin iloinen asia ja tarjoaa toivottavasti tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia alueen liiketoiminnalle. Finnpilotin etäluotsauksen kehitysprojekti todetaan hallitusohjelmassa ja se tuo varmaakin ajan myötä uutta sujuvuutta merilogistiikan toimitusketjuun.

Metsäteollisuus on jo todennut, että olemme vientivetoinen talous, jonka teollisuuden tuotteiden päämarkkinat ovat kaukana. Logistiikan toimivuus ja kustannuskilpailukyky ovat silloin välttämättömiä.

– Perusväylänpidon pysyvä vuotuinen 300 miljoonan euron lisärahoitus ilman muuta upea asia. 250 miljoonan euron kiristykset polttoaineveroihin sen sijaan vahingoittavat Suomen viennin kilpailukykyä.

– Väylämaksujen säilyttäminen on myös ylimääräinen kustannus, joka rasittaa vientikuljetuksia. Väylämaksujen tasosta päätettäneen vuoden 2021 budjetista päätettäessä, jolloin onkin syytä tarkistaa kokonaistilannetta ja ehdottomasti harkita puolituksen jatkoa, Turkkila toteaa.

 

 

Jaa artikkeli