Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo uudistuksia raide- ja meriliikenteen ammattilaisille

Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo muutoksia erityisesti raide- ja meriliikenteen ammattilaisten pätevyyksiä koskeviin säädöksiin. Laki parantaa niin ikään terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista eteenpäin. Myös Trafin hallinnoimat liikenteen rekisterit kootaan yhteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalvelulain tarkoituksena on tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu ja tarjota käyttäjille joustavuutta ja valinnanvapautta. Kolmiosaisen liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe muuttaa erityisesti taksialaa, toinen vaihe laajentaa lain kattamaan koko liikennejärjestelmän. Lain kolmas vaihe on parhaillaan lausunnoilla. Kaksi ensimmäistä vaihetta tulevat voimaan pääosin 1.7.2018.

Merimieslääkärijärjestelmä uudistuu

Liikennepalvelulain toisen vaiheen voimaantulo 1.7.2018 tuo muutoksia merimieslääkärijärjestelmään. Keskeisimmät muutokset ovat merimieslääkärihyväksynnän muuttuminen määräaikaiseksi sekä viranomaistoimivallan siirtyminen merimieslääkärien hyväksynnän ja meriturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja ratkaisutoiminnan valvonnan osalta Valvirasta Trafiin.
Liikennepalvelulain toinen vaihe tuo myös merimiesrekisteriin ja merenkulun pätevyyskirjojen myöntämiseen muutoksia.

Oikeus ilmoittaa liikenteen ammattilaisten terveysongelmista laajenee

Liikennepalvelulain voimaantulo laajentaa Trafin hyväksymien terveydenhuollon ammattilaisten (rautatielääkärit ja -psykologit, merimies- ja ilmailulääkärit) velvollisuutta salassapidon estämättä ilmoittaa Trafiin, mikäli he havaitsevat, ettei merenkulun, raideliikenteen tai ilmailun parissa toimiva Trafin myöntämän henkilöluvan haltija tai hakija täytä heille asetettuja terveys- ja toimintakykyvaatimuksia. Nykyään vastaava ilmoitusvelvollisuus koskee vain ilmailulääkäreitä.

Merkittävä on myös lainmuutos, joka tuo kaikille terveydenhuollon ammattilaisille oikeuden ilmoittaa Trafiin mikäli hoitokontaktissa havaitsevat, ettei merenkulun, raideliikenteen tai ilmailun parissa toimiva henkilö täytä heille asetettuja terveys- ja toimintakykyvaatimuksia. Velvollisuus ilmoittaa Trafiin syntyy, mikäli terveydenhuollon ammattilainen epäilee henkilön terveydentilan muutoksen aiheuttavan välittömän uhan liikenneturvallisuudelle.

Tieliikenteessä lääkäreillä on ollut jo vuosia velvollisuus ilmoittaa kuljettajan pitkäaikaisesta ajokyvyttömyydestä poliisille. Ajokorttilain uudistus tuo sairaan- ja terveydenhoitajille oikeuden ilmoittaa poliisille, mikäli he hoitokontakteissa havaitsevat ajo-oikeuden haltijalla jatkuvaa päihteiden käyttöä, vastaava oikeus lääkäreillä on jo nykyisin.

Jaa artikkeli