Maersk aloitti liikennöinnin Raumalle omaa kokoluokkaansa olevilla uusilla aluksilla

Kyseessä on suurimmat jääluokitellut konttifeederit mitä Itämerellä liikennöi. Liikennöinnin aloittaa kaksi alusta, jotka ajavat reittiä Bremerhaven – Rauma – Pietari – Bremerhaven. Maerskin tilaamasta seitsemästä vastaavasta aluksesta neljä tulee Suomen liikenteeseen ja kaksi Rauman liikenteeseen.

Raumalle liikennöivät alukset  Vuoksi Maersk ja Volga Maersk on nimetty eurooppalaisten jokien mukaan. Niiden kapasiteetti on 3600 TEU ja pituus:180 m.

– Nämä laivat ovat aivan viimeisintä tekniikkaa ja suunniteltu nimenomaan tällaiseen tarkoitukseen, Maersk Finlandin johtaja Michael Enberg kertoo yrityksen tiedotteessa.

Maerskin tilaamasta seitsemästä vastaavasta aluksesta neljä tulee Suomen liikenteeseen ja kaksi Rauman liikenteeseen.

– Uusin tekniikka tarkoittaa tehokkuutta muun muassa polttoainekuluissa ja sitä kautta myös ympäristöasioissa. Alukset käyttävät vähärikkistä polttoainetta ja ovat optimoituja juuri näille liikenne- ja konttimäärille.

– Lisäksi uudet laivat ovat myös helpompia ja tehokkaampia operoida satamassa, millä on tietysti positiivisia vaikutuksia myös satamaoperaattorin, Rauman tapauksessa, Europortsin toimintaan.

Rotaatio on suotuisa Rauman satamalle

Liikennöinnin aloittaa kaksi alusta, jotka ajavat reittiä Bremerhaven – Rauma – Pietari – Bremerhaven. Rotaatio mahdollistaa tehokkaan tyhjien konttien syötön sekä nopean transiittoajan. Suomen tuonti ja vienti ovat epätasapainossa ja esimerkiksi tyhjien konttien puute saattaa muodostaa pullonkaulan, joka lisää kuluja, mahdollisia viiveitä ja vaikeuttaa suunnittelua.

– Tähänkin ongelmaan näiden uusien alusten liikennöinnin aloittaminen on yksi ratkaisu, Enberg toteaa.

Enberg on tullut logistiikka-alalle vuonna 1980 ja vuodesta 1985 tehnyt yhteistyötä Rauman sataman toimijoiden kanssa. Maersk on ollut jo pitkään näkyvästi Rauman satamassa, ja liikennöinti omilla aluksilla on alkanut jo 2000-luvun alussa.

– Euroports hoitaa asiat Raumalla pääsääntöisesti hyvin ja täällä on hyvä ilmapiiri toimia. Myös yhteistyö sataman ja viranomaisten kanssa toimii hyvin. Lisäksi Rauman sataman sijainti on hyvä paikallisen teollisuuden kannalta. 

– Alan kehittymisen kannalta on aivan oleellista, että yhä suurempi määrä dokumentaatiosta ja prosesseista saadaan sähköiseksi, ja mieluiten vielä yhden globaalin standardin alle, Maersk Finlandin johtaja Michael Enberg toteaa.

Varustamo- ja logistiikka-ala keskittyy

Michael Enbergin mukaan varustamoala on tällä hetkellä murroksessa. Ala konsolidoituu, ja vallalla on suuruuden ekonomia. Hänen näkemyksensä mukaan alalla tulee olemaan yhä vähemmän, mutta yhä suurempia toimijoita.

– Jo tällä hetkellä noin 80 % konttiliikenteestä on neljän suurimman toimijan hallussa globaalisti. Koska rahtihinnat ovat kustannuksiin nähden liian alhaiset niin yksikkökuluja on pakko kaikin tavoin alentaa, ja toimintaa saattaa yhä tehokkaammaksi.

Tässä kohtaa Enberg näkee myös alan sisäisen yhteistyön välttämättömäksi. Maersk on panostanut suuria summia lohkoketjuteknologiaan yhdessä tietotekniikkajätti IBM:n kanssa.

– Alan kehittymisen kannalta on aivan oleellista, että yhä suurempi määrä dokumentaatiosta ja prosesseista saadaan sähköiseksi, ja mieluiten vielä yhden globaalin standardin alle. Tällä hetkellä luvattoman paljon aikaa ja resursseja haaskataan erilaiseen paperityöhön aikana, jolloin odotukset yhä nopeammasta ja tehokkaammasta toiminnasta kasvavat.

– Maersk on ottanut asiassa aktiivisen linjan. Haluamme kehittää toimintaa ennakkoluulottomasti ja olemme myös valmiita investoimaan siihen.

Maersk Vuoksi laivan operointi sujui

Vuoksi Maersk oli ensimmäinen Winter Palace – luokan alus Rauman satamassa ja aloitti kyseisen laivatyypin viikoittaiset käynnit. Vuoksi Maersk saapui varhain maanantaiaamuna 25.3. sovitun aikataulun mukaisesti Rauman satamaan ja työt päästiin aloittamaan suunnitellusti. Laiva operoi Raumalla koko maanantain ja tämän jälkeen vielä seuraavan yön.  Kaikkiaan reilut 1 100 konttia olivat nostettuna tiistai aamupäivällä ja näin ollen Vuoksi Maersk pääsi lähtemään etuajassa kohden Venäjän Pietaria.

– Tästä on hyvä jatkaa, toteavat onnistuneeseen operointiin tyytyväiset Euroports Rauman terminaalipäällikkö Mikko Fagerström ja operatiivinen johtaja Karri Osara.

Euroports Finland Oy:n viime vuonna investoima uusi STS-nosturi, väylän syventäminen 12 metriin, konttilaiturin pidennys ja kontti- ja varastokenttien laajentaminen ovat mahdollistaneet entistä suurempien alusten tehokkaan operoinnin Rauman satamassa.

– Toimintamme kehittäminen perustuu asiakkaittemme liiketoiminnan ymmärtämiseen ja tavoitteenamme onkin parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen asiakkaillemme.


Maersk on maailman suurin varustamo
710 konttilaivaa
Kapasiteetti 4 115 000 TEU
Globaali markkinaosuus n. 20 %



Jaa artikkeli